Hvorfor Er Vindkraft En Fornybar Energikilde?

Fordeler

  • Fornybart: Vindkraft er fornybart og blir stadig billigere.
  • Miljøvennlig: Energien som produseres er helt miljøvennlig, og vil på sikt bidra til å motvirke global oppvarming og begrense uttømmingen av jordas lagerressurser.
  • Vindfulle vintre: Det blåser mer på vinterhalvåret, noe som er gunstig, siden det er da vi bruker mest strøm.
  • hva er en fornybar energikilde?

    Ikke engang bruk av en fornybar energikilde vil kunne karakteriseres som bærekraftig dersom den brukes raskere enn den fornyes. På samme måte kan bruk av en ikke-fornybar energikilde karakteriseres som bærekraftig dersom den tar hensyn til det økende energibehovet for kommende generasjoner.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.