Hvorfor Er Vannkraft Viktig For Norge?

Vannkraft i Norge spiller en stor rolle for landets innenlandske elektriske energiforsyning, noe det har gjort i rundt 100 år. På grunn av landets topografi og store nedbørsmengder var utbygging av vannkraft spesielt gunstig, og ga store mengder billig energi.

hva er vannkraft?

Som en fornybar og regulerbar ressurs vil vannkraft være sentralt også i fremtidens energiregime. Norge har opparbeidet internasjonalt anerkjent kompetanse på vannkraft innen alle områder, som hydrologi, miljø, bygg og anlegg, maskin og elektro. Denne kompetansen gjelder for alle typer vannkraftverk.

hva er vannkraftproduksjonen i 2011?

I 2011 var vannkraftproduksjonen 3566 terrawatt-timer ( TWh) som utgjorde 16,1 prosent av verdens samlede produksjon av elektrisitet. Det gjør vannkraften til den klart største fornybare energikilden for elektrisitetsproduksjon. Reinsforsen vannkraftverk ligger i Ranaelva, nær Mo i Rana.

hva er fornybar vannkraft?

Til forskjell fra for eksempel vindkraft, der produksjonen må skje momentant når vinden er til stede, kan vannet samles opp i magasiner og tas ut når behovet er der. Dette gir dagens vannkraft en pålitelighet og regulerbarhet som andre fornybare energikilder ikke har.

Leave a Reply

Your email address will not be published.