Hvorfor Er Diesel Billigere Enn Bensin?

Diesel er lettere å fremstille enn bensin, noe som er én av forklaringene på at diesel er billigere. Avgiftsnivå, samt tilbud og etterspørsel, er andre faktorer som avgjør prisen på produktene, sier Hansen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.