Hvordan Finne Slettede Bilder På Iphone?

Finn nylig slettede bilder på iPhone Lås opp iPhone og åpne Bilder-appen. Trykk på når du skriver inn den album på den nederste delen av iPhone-skjermen. Rull ned og du kan finne Nylig slettet album.

hvordan slette flere bilder?

Slette flere bilder 1 Åpne Bilder, trykk på Alle bilder, og trykk deretter på Velg. 2 Trykk på flere bilder, eller skyv fingeren over flere bilder for å velge mer enn ett. 3 Trykk på papirkurvknappen, og bekreft deretter at de skal slettes. More

hvordan gjenoppretter du slettede bilder?

Slik gjenoppretter du slettede bilder eller videoer: 1 Åpne Bilder og trykk på Albumer-fanen. 2 Trykk på Nylig slettet-albumet, og trykk deretter på Velg. 3 Trykk på bildet eller videoen du vil beholde, eller trykk på Gjenopprett alle. 4 Trykk på Gjenopprett igjen for å bekrefte. More

hvordan slette et enkelt bilde?

Slett ett enkelt bilde 1 Åpne Bilder. 2 Trykk på Alle bilder og velg bildet eller videoen du vil slette. 3 Trykk på papirkurvknappen, og trykk deretter på Slett bilde.

Leave a Reply

Your email address will not be published.