Hvordan Blir Olje Og Gass Til?

Olje og gass er en blanding av kjemisk forbindelse som kalles hydrokarboner. Råoljen blir fraktet til et oljeraffneri som varmer oljen så mye at det blir til gassform. Gassen blir ledet til et høyt destillasjonstårn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.