Hvor Mye Kan Man Tjene Utenom Uføretrygd?

Dersom du er uføretrygdet så kan du tjene inntil 0,4 G (folketrygdens grunnbeløp) uten å få reduksjon i uføretrygden. Dette gjelder uansett hvilken uføregrad du har. Dersom du har gradert uføretrygd, så har NAV i sitt vedtak besluttet hvor mye du kan tjene i året, ved siden av den graderte uføretrygden.

om du har uføretrygd?

Selv om du får uføretrygd kan du jobbe så mye du har mulighet til. Det lønner seg å jobbe fordi uføretrygd og inntekt er høyere enn uføretrygd alene. Det er en grense for hvor mye inntekt du kan ha før uføretrygden justeres noe ned. Det vil likevel lønne seg å jobbe. Uføretrygden justeres opp hvis inntekten din blir lavere igjen.

hva er den høyeste uføretrygden i 2019?

525 823. Den maksimale pensjonsgivende inntekt som kan telle med er på 6 ganger gjennomsnittlig grunnbeløp (G), som i 2019 er på 598.866 kroner (ny G kommer fra 1.mai 2020). Den høyeste uføretrygden er da 66 prosent av dette, som er 391.470 kroner. Pensjonen blir justert etter uføregraden.

kan du søke om uføretrygd i nettjenesten Ditt NAV?

Du kan søke om uføretrygd elektronisk i nettjenesten Ditt NAV. Hvis du har bodd i utlandet eller har barn under 18 år, må du sende inn søknaden i posten. Tiden det tar å behandle en søknad er blant annet avhengig av når NAV mottar nødvendig dokumentasjon.

hva er uføretrygd i fosterhjem?

Det samme gjelder fosterhjemsgodtgjørelse. Du kan i tillegg til uføretrygd fra folketrygden ha rett til uføreytelse fra en tjenestepensjonsordning, som for eksempel Statens Pensjonskasse (SPK) eller Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Du opparbeider deg rett til alderspensjon selv om du er ufør.

Leave a Reply

Your email address will not be published.