Hvor Mange Faddere Må Man Ha?

Uansett om man døpes som voksen eller som barn må man ha minimum to faddere. Det er vanlig å ha rundt fire faddere. Ut over det er det ingen grense for hvor mange man kan ha. Minst to faddere må være til stede ved dåpshandlingen. For å være fadder må man ha fylt 15 år og være medlem av Den norske kirke.

Leave a Reply

Your email address will not be published.