Hvor Høyt Gjerde Kan Man Bygge Mot Vei?

Gjerde i grensa (innhegning mot vei), kan oppføres maks 1,5 meter høyt uten søknad. Kjenner ikke til andre spesielle bestemmelser om gjerde. Levegg 1 meter unna grensa, kan oppføres maks 1,8 meter uten søknad. Så lenge den ikke er over 10 meter lang.

hvordan kan jeg sette opp gjerde?

Jeg vil sette opp gjerde – hvordan går jeg frem 1 Sjekk reguleringsplanen! Kommunale reguleringsbestemmelser kan regulerer retten til å sette opp gjerder, enten som en plikt til å ha gjerde, eller som et forbud. 2 Har rett til å sette opp gjerde mot naboen. For øvrig anses gjerder mellom naboer som en privatsak som kommunen ikke legger seg oppi. 3 Gjerdet settes på grenselinjen. Gjerdet kan settes i grenselinjen, og ikke lenger inn på naboens eiendom enn på egen eiendom, og ikke lenger inn på naboens eiendom enn 0,5 m.

hva er et gjerde mot naboen?

Det å sette opp et gjerde mot naboens eiendom er noe man i utgangspunktet står nokså fritt til. Gjerde mot naboen – søknadsfritt. Gjerder som ikke står i grense mot vei, eller som står i grense mot vei men ikke er høyere enn 1,5 meter er unntatt fra melding- og søknadsplikt etter plan- og bygningsloven.

Leave a Reply

Your email address will not be published.