Hva Skal D-Vitamin Ligge På?

Hvor meget skal D vitamin ligge på? Det anbefales, at man har mindst 50 nmol/l D – vitamin i blodet. Har man mindre end 25 nmol/l D – vitamin i blodet, er der tale om egentlig D – vitamin mangel.

hva er tegn på mangel på vitamin d?

Selv ved lave nivåer av vitamin D (< 37 nmol/l) har kun omtrent halvparten av pasientene tegn på sekundær hyperparatyreoidisme i form av høye PTH-nivåer, og kun ca. 25 % har tegn på osteomalasi i form av forhøyet nivå av alkalisk fosfatase ( 1 ). Disse kan derfor ikke brukes som surrogatmarkører for D-vitaminmangel.

hva er virkningen av vitamin d?

Det kan derfor være gunstig med serum-25-OH-vitamin D-verdier på > 75 nmol/l for å maksimere effekten av vitaminet på kalsium-, bein- og muskelmetabolismen, i tillegg til at det muligens gir redusert risiko for andre sykdommer ( 12 ). Dette er omdiskutert ( 13 ). Det er mange årsaker til vitamin D-mangel.

hva er kliniske indikasjoner for vitamin d?

Kliniske indikasjoner for vitamin D-måling. Vi har etablert et referanseområde for nivået av 25-OH-vitamin D (37 – 131 nmol/l) på bakgrunn av prøver fra et representativt utvalg av den norske befolkning ( 11 ). Hva som er optimale nivåer av vitamin D, er imidlertid mye diskutert.

hva er vitamin d2 og vitamin d3?

Vitamin D forekommer i to former: vitamin D₂ (ergokalsiferol) og vitamin D₃ (kolekalsiferol). Begge finnes i maten. Mens vitamin D₂ forekommer i små mengder i blant annet sopp, er det større mengder vitamin D₃ i fet fisk ( 5 ).

Leave a Reply

Your email address will not be published.