Hva Het Jul Tidligere I Norge?

Jól eller jólablót, var en opprinnelig norrøn feiring med offer i anledning midtvinterdagen, lagt til 12. januar. Håkon den gode påbød på 900-tallet at landet skulle feire jul den 25.

hva var julefeiringen i nord?

Flere hundre år etter at kirken i Romerriket etablerte den kristne julefeiringen, fortsatte folk i Norden å feire sin midtvintersfest i begynnelsen av januar med gjestebud, bloting og rituell øldrikking til gudenes og forfedrenes ære.

hva er eldste norske julefeiring?

Den eldste norske julefeiringen blir også tolket som en avslutning på en festperiode med slakting og brygging. Julen ble en fest der symbolske handlinger, som å ligge i halm julenatten og å sette opp julenek, skulle øke mulighetene for gode avlinger i det kommende året.

hva var julen?

Julen var den tid da de overnaturlige vesener på grunn av mørket hadde friere spillerom enn ellers. Da søkte de døde tilbake til sine hjem på Jorden, og man måtte verge seg mot det ridende følget som farer gjennom luften og kalles åsgårdsrei, oskorei eller julerei ved å male tjærekors over døren og på øltønner.

hvorfor feirer vi jul?

Hvorfor feirer vi jul? Det er en kristen høytid, som vi ferier for å minnes Jesus sin fødsel. Men også folk som ikke er kristne feirer jul. For det har blitt en høytid for nesten alle, uten at man nødvendigvis tenker på at det er Jesus sin bursdag. 2.

Hva betyr Jol?

Jul, eldre nynorsk også jol, er opprinnelig navnet på den germanske, det vil si den hedenske midtvintersfesten. Betegnelsen var i utgangspunktet felles for alle germansktalende folk.

See also:  Hvor Mange Innbyggere Er Det I Shanghai?

Hvor stammer julefeiringen fra?

En kristen høytid

Den ble til på 300-tallet i Roma der de kristne begynte å feire Jesu fødselsdag (se juleevangeliet) den 25. desember de første tiårene etter at kristendommen ble innført som religion i Romerriket. Dette er første gang nevnt i et dokument fra 336 etter vår tidsregning.

Er den norske julefeiringen kristen i dagens Norge?

Det hellige juleølet. Julen, feiringen av Jesu fødsel, ble etablert i Norge da kristendommen ble innført. Denne feiringen sammenfalt med jólablótet, en norrøn offerfest. I stedet for å utrydde denne tradisjonen, ble den heller gradvis fylt med kristent innhold, ifølge en artikkel i Labyrint.

Når er det advent?

Advent er en periode på omtrent fire uker før julaften, 24. desember. Første søndag i advent inntreffer alltid fire søndager før første juledag. I den lutherske og den romersk-katolske kirke markerer dette starten på det kristne kirkeåret.

Hvorfor heter det romjul?

– Ordet romjul kommer av norrønt «rumheilagr». Det vil si perioden som etter loven ikke behøver å helligholdes strengt, sier han. Første ledd i ordet, «rom», er brukt overført med betydningen «fri, ubundet av loven». – Romjulen starter 2.

Hva er advent?

Ordet advent kjem av latin adventus Domini (eller Christi), det vil seia ‘Herrens (eller Kristi) kome’.

Hva spiser julenissen?

– Julenissen spiser for mye sukker og mettet fett. Maten han blir bydd på er energirik, som julegodter og risengrynsgrøt, sier Mette Axelsen ved avdeling for klinisk næringslære. Hun sier at mange legger på seg litt i julehøytiden.

Hva er norsk julemat?

Den mest typiske norske julematen er svineribbe, pinnekjøtt, lutefisk og juletorsk. Julemat kan også være kveite, kjøttmølje, risgrøt og andre tradisjonelle matretter. I tillegg har juleøl sterke historiske røtter. Hva som defineres som julemat, er kulturelt betinget og avhenger av både geografi og tradisjon.

See also:  Hvorfor Får Man Vondt I Magen?

Hva symboliserer Treenigheten?

Treenigheten er oppfatningen (læren) i kristendommen om at Gud er tre personer, naturer eller framtredelsesformer i ett vesen: Faderen (Gud), Sønnen (Jesus Kristus) og Den hellige ånd. Denne læren ble slått fast på kirkemøtet i Nikea i 325.

Er jul en norsk tradisjon?

Feiringen av den kristne høytiden ble påbudt i Norge på 900-tallet, og ble i Norge satt fra 24. desember til den 13. januar – altså der hvor den gamle primstaven hadde starten på den gamle norrøne skikken. Da kristendommen kom inn over Norge adopterte vi den katolske feiringen.

Når ringes julen ut?

Tjuendedagen, egentlig tjuende dag jul, den 13. januar, blir av mange regnet som den siste juledagen. Tradisjonelt var det imidlertid trettendedagen som avsluttet julen. Tjuendedagen kunne også betegnes som gamle nyttårsdag i tråd med at trettendedagen ble kalt gamle juledag.

Hvordan feire jul?

Julaften, 24.

Første del av dagen brukes gjerne til panikkartet handling av de siste julegavene eller til en stille stund i kirka. Klokka fem ringes jula inn, og de fleste spiser julemiddag hjemme eller hos slektninger. Julegavene er på forhånd lagt under juletreet, og pakkes ut på kvelden.

Hvordan feirer amerikanere jul?

Den mest overdådige julefeiringen finner vi i USA. Der feires ikke julen på julaften, men på juledagen den 25. desember. Treet og huset pyntes, og familien samles for et kalkunmåltid.

Leave a Reply

Your email address will not be published.