Hva Gjør Man Når Vannet Går?

Hva gjør jeg hvis jeg tror vannet har gått? Du skal ringe til fødeavdelingen der du skal føde hvis du tror vannet har gått, for å snakke med jordmor og gjøre en avtale om når du skal til kontroll. Det er viktig at du ringer slik at vi kan gjøre en vurdering av når du skal komme til kontroll.

Skal man ringe føden når vannet går?

Dersom du lurer på om vannet har gått, ringer du til den fødeavdelingen hvor du har fått fødeplass for å avklare hvordan du skal forholde deg. Det er viktig å få en undersøkelse på sykehuset når vannet har gått, blant annet på grunn av risiko for infeksjon.

Hva skjer når vannet går uten rier?

Når fostervannet går hos kvinner som er minst 37 uker på vei uten at de får rier, kan man enten velge å sette i gang fødselen eller man kan vente og se om fødselen begynner av seg selv. Man har vært bekymret for at igangsetting av fødselen kan føre til økt bruk av keisersnitt, tang eller vakuum.

Hva skal til for at vannet går?

Babyen i magen ligger godt beskyttet i en fostersekk som er fylt med fostervann. Det er når det går hull på hinnene i fostersekken, at fostervannet går. Du skal alltid kontakte fødeavdelingen hvis du tror at vannet har gått.

Kan man lekke litt og litt fostervann?

Det er vanlig å lekke små mengder fostervann etter en fostervannsprøve. Som regel er ikke dette noe å bekymre seg for, og fostervannssekken vil lukkes av seg selv. Dersom lekkasjen er liten og det ikke er noen fare for fosterets eller ditt liv og helse, kan svangerskapet gå til termin.

See also:  Hvordan Vite Om Man Har Pollenallergi?

Når skal man ta kontakt med føden?

Hvis du har konstante magesmerter, pannehodepine, flimring for øynene eller tåkesyn, trykk for brystet eller føler deg kvalm og veldig uvel. Etter svangerskapsuke 23-24: Ring fødeavdelingen direkte hvis du har mistanke om rier, vannavgang eller blødning.

Kan vannet gå uten rier?

Tidlig vannavgang er når fostervannet går uten at det er andre tegn til at fødselen har startet. Cirka 10 prosent av alle fødende er uten rier i inntil en time etter at fostervannet har gått. For tidlig vannavgang innebærer at ‘vannet går’ tre uker eller tidligere før terminen (før 37. uke).

Hvordan vet man om det er fostervann?

Vanligvis er det forholdsvis lett å merke at vannet har gått. Man kjenner at det renner væske ned langs lårene uten at en samtidig må på toalettet. Ved sparsom lekkasje kan det være vanskelig å kjenne, og det kan misoppfattes som urinlekkasje.

Hvordan vet jeg at fødselen nærmer seg?

De første tidlige tegn på begynnende fødsel kan være tegningsblødning, veer eller at fostervannet går. Noen opplever også mer uspesifikke tegn som for eksempel nedpress eller ‘tyngdefølelse’ i livmor.

Hvor stor åpning for å ta vannet?

For førstegangsfødende kan denne fasen ta litt tid fordi man oftere har mer uregelmessige rier den første gangen. Flergangsfødende kan gå med en åpning på mormunnen på 2-4 cm i flere uker før de føder. Det vil da være riene som er avgjørende for den når den kommende fødselen skal sette i gang.

Hva om man ikke merker at vannet går?

Kort oppsummert vil jordmor at du skal ta på deg et bind hvis du tror vannet kan ha gått, og kontakte fødestedet. Hvis du kjenner godt med liv, vannet som kommer er blankt (som fra springen), og babyen ligger i hodeleie (fra uke 37), kan du godt vente litt og se om det fortsetter å renne.

See also:  Hva Er Botner Egger Og Tinder?

Hvordan føles det når vannet går?

At vannet ikke alltid fosser ut som i Hollywood, kan være greit å vite, for når vannet går, kan det like gjerne føles som om du tisser på deg. Noen ganger veldig lite og noen ganger mer. En annen ting som er greit å vite, er at det nesten er vanligere at vannet går etter at du har hatt rier en stund.

Hva gjør man om man lekker fostervann?

Når fosterhinnene brest og vatn begynner å lekke eller renne ut via skjeden, seier vi at «vatnet går». Dette kan være en heilt normal start på fødselen. Startar fødselen med rier, er det vanleg at fostervatnet går under opningstida. Jordmor kan og ta hol på vatnblæra under fødselen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.