Hva Er Forskjellen På Serielån Og Annuitetslån?

Forskjellen på annuitetslån og serielån ligger i fordelingen mellom avdrag og renter gjennom lånets løpetid. Med et annuitetslån betaler du samme beløp hver måned gjennom hele lånets løpetid, gitt at renten er uforandret. Etter hvert som du betaler ned på lånet, blir renteandelen mindre og avdragsdelen høyere.
Med annuitetslån betaler du det samme terminbeløpet gjennom hele lånets løpetid, forutsatt at rentenivået er stabilt. Terminbeløpet består av avdragene og rentekostnadene. Med et serielån vil avdragene være like store og rentekostnadene stadig mindre etter som lånet minsker.

hvordan beregne annuitetslån og serielån?

Beregning av annuitetslån og serielån ved hjelp av en finansiell kalkulator 1 Annuitetslån. Restgjeld x månedlig rentesats. Første termin vil rente utgjøre: 2.000.000 x 0,003333 = 6.666. Både 2 Serielån. Restgjeld x rentesats = 2.000.000 x 0,003333 = 6.666 3 Resultatet for de fem første månedene i et serielån:. More

hva er et annuitetslån?

Et annuitetslån er et lån som nedbetales med like store terminbeløp, men med varierende avdrag. Etter hvert som lånet nedbetales vil rentebeløpet bli mindre og avdragsbeløpet større. Hvilket type lån lønner det seg å velge?

hva er et serielån?

Et serielån er et lån med variable terminbeløp. Beløpet på avdraget holder seg derimot konstant. Etter hvert som avdragene reduserer gjelden blir rentebetalingen stadig mindre, og da vil også terminbeløpet synke. Et annuitetslån er et lån som nedbetales med like store terminbeløp, men med varierende avdrag.

Hva er best av annuitetslån og serielån?

Annuitetslånet er lurt å velge hvis du skal låne relativt mye i forhold til din betjeningsevne og når du tror at din inntekt ikke kommer til å reduseres med tiden. Det passer deg som ikke har råd til så høye terminbeløp i starten som et serielån krever.

See also:  Hvor Høy Blir Jeg Som Voksen?

Når lønner det seg med serielån?

Hvilket type lån lønner det seg å velge? Med et serielån betaler du raskere ned på lånet enn du ville gjort med et annuitetslån. Siden lånet nedbetales raskere med et serielån, vil også rentekostnadene utgjøre en mindre del enn hva det blitt med et annuitetslån.

Hva er dyrest serielån eller annuitetslån?

Så mye billigere er serielån

Serielån: Totale rentekostnader over hele lånets løpetid blir på 1.881.477 kroner. Gitt ovennevnte forutsetninger blir altså rentekostnadene totalt sett rundt 232.000 kroner mindre på serielånet enn på annuitetslånet.

Hva er fordelen med annuitetslån?

Fordelen med annuitetslån er at det vil være en forutsigbarhet i nedbetalingsplanen. Du betaler det samme hver måned, og det er ingen variasjoner i dette beløpet. Du slipper å betale et forholdsvis høyt terminbeløp i starten, og avdragene øker gradvis.

Hvorfor blir den totale summen du betaler i renter og avdrag høyere ved et serielån enn ved et annuitetslån?

Et serielån vil alltid gi en lavere totalsum enn et annuitetslån. Årsaken er ganske enkelt at du betaler mer avdrag i starten, og derfor har et mindre lån i gjennomsnitt enn om du har et annuitetslån. Hvis renten var null, ville avdragsdelen være helt lik.

Hva skal til for å få avdragsfrihet?

Før måtte lånesummen utgjøre mindre enn 70 prosent av kjøpesummen for at man kunne få avdragsfrihet, men etter at disse forskriftene trådte i kraft må lånesummen nå være mindre enn 60 prosent av boligens markedsverdi.

Kan vi konkludere med at annuitetslån er dyrere enn serielån?

Faktisk er annuitetslån mer renteutsatt enn serielån, fordi du betaler ned mindre på lånet i de første årene når renten er mer forutsigbar. Om du faktisk er avhengig av forutsigbare betalinger bør du derfor ikke kun velge annuitetslån, men også fastrentelån.

See also:  10 Ampere Sikring Hvor Mange Watt?

Hvordan fungerer et serielån?

Et serielån er et lån med variabelt terminbeløp. Avdraget på beløpet holder seg konstant gjennom perioden mens rentedelen av lånet er variabelt. Dette fører til at innbetalingene er variable med store beløp i begynnelsen av låneperioden ettersom rentedelen tar en stor del av terminbeløpet.

Er serielån alltid billigere enn annuitetslån?

Et serielån er ofte billigere enn et annuitetslån. Generelt vil totalt beløp for et serielån være lavere enn med et annuitetslån.

Hvordan regne man serielån?

Ved et serielån betaler en avdrag i like store deler mot den opprinnelige summen hver termin, slik at restbeløpet minker. Derfor minker det en betaler i renter, for det beregnes med fast (!) prosentdel av restbeløpet. Totalt (renter+avdrag) betaler man mindre hver termin.

Hvordan regne ut renter og avdrag annuitetslån?

Et annuitetslån har som sagt faste terminbeløp hver måned, og holder seg konstant gjennom hele nedbetalingstiden.

Regnestykket vil da se slik ut:

  1. 36 (12 måneder ganger 3 år)
  2. 0,75 (9% rente per år delt på 12 måneder)
  3. -400.000 (beløpet du lånte fra start)
  4. = 12.719,89 (månedlig terminbeløp)

Hvor lenge kan man ha avdragsfrihet på lån?

De fleste bankene tilbyr tre til seks måneder avdragsfrihet, men perioden vil nok bli forlenget hvis krisen vedvarer. Selv om bankene nå åpner opp for at flere kan få utsatt avdragene er det ingen garanti at du får det. Det er opp til banken din å avgjøre.

Leave a Reply

Your email address will not be published.