Hva Er Formålet Med Vergemålsloven?

Formålet med vergemålsloven er å bedre rettssikkerheten for personer som har vergemål. Loven skal også på best mulig måte ivareta integritet og hensynet til å sikre en forsvarlig forvaltning av økonomien til den som ikke har forutsetninger for å gjøre det selv.

hva er vergemålsmyndigheten?

Vergemålsmyndigheten 1 § 4. Vergemålsmyndigheten. Fylkesmannen er lokal vergemålsmyndighet. På Svalbard er Sysselmannen lokal 2 § 5. Inndeling i distrikter. Området for hvert fylkesmannsembete utgjør et vergemålsdistrikt. Svalbard er et eget 3 § 6. Den lokale vergemålsmyndigheten. Fylkesmannen behandler saker etter loven her i første instans. Fylkesmannen skal More

Leave a Reply

Your email address will not be published.