Hva Er En Soft-Analyse?

Hva betyr SOFT eller SWOT-analyse? SOFT -analyse er en forkortelse for de engelske ordene: Strengths, Opportunities, Faults and Threats, mens begrepet SWOT-analyse er en forkortelse for: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats Begge begrepene refererer til det samme, og er en sammenstilling av positive og negative faktorer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.