Hva Er En Helgen I Den Katolske Kirke?

Det katolske kirke tror at levende og døde danner et felleskap av sjeler. Helgenene er forbilder for de troende og det er vanlig at katolikkene ber helgener frembære deres bønn til Gud (gå i forbønn hos Gud). Mange oppbevarer bilder av helgener i sine hjem, på jobb eller i bilen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.