Hva Er Det Motsatte Av Relativ?

Absolutt brukes om noe som er fullstendig uavhengig av andre ting, noe ubetinget, forutsetningsløst, noe som eksisterer i seg selv, for eksempel Gud og sannheter eller verdier (godhet, skjønnhet). Motsatt relativ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.