Hvor Tung Henger Kan Jeg Kjøre?

Du kan trekke tilhenger etter en personbil når tilhengerens tillatte totalvekt er maks 750 kg. Du kan trekke en tyngre tilhenger hvis den tillatte totalvekten for bilen og tilhengeren til sammen er maks 3 500 kg. Vekten av tilhengeren må være innenfor det bilen er har lov å trekke.

Hvor tung henger kan denne bilen trekke?

Med klasse B kan du etter hovedregelen for bilførerkort trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg. Er bilens tillatte totalvekt 3500 kg, kan vogntogets (bil + tilhenger) tillatte totalvekt være inntil 4250 kg. Det kan også være tillatt å trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg med klasse B.

Hvor mye kan jeg trekke med klasse BE?

Med klasse BE har du rett til å trekke en tilhenger med høyst tillatt totalvekt på 3.500 kg. Du har også muligheten til å kjøre traktor eller motorredskap. Deres tillate totalvekt kan ikke overstige 25.000 kg, med eller uten tilhenger, og kan ha en konstruktiv hastighet på maks 40 km/t.

Hvordan regne ut hengervekt?

Etter den såkalte «campingvogn-regelen» kan man trekke tilhenger, med tillatt totalvekt over 750 kg, hvis summen av tilhengerens tillatte totalvekt pluss bilens tillatte totalvekt er høyst 3.500 kg. Trekker man bilens tillatte totalvekt ifra 3.500 kg, finner man tilhengerens maksimum tillatte totalvekt.

Hva er boten for å kjøre ulovlig med henger?

Mange som kjøper ny bil oppdager utfordringen med hengervekt ved en tilfeldighet. De som ikke oppdager dette, risikerer kraftige bøter på mellom 8000-10.000 kroner og prikker på førerkortet ved ulovlig kjøring.

Hva menes med aktuell totalvekt?

Aktuell totalvekt: Med aktuell totalvekt menes den samlede totalvekten bilen har ved kontrolltidspunktet (egenvekt + nyttelast). Tillatt totalvekt: Tillatt totalvekt er den vekten fabrikanten av kjøretøyet oppgir som maks totalvekt. Er kjøretøyet lovlig lastet, vil aktuell totalvekt være lik tillatt totalvekt.

See also:  Hvor Mange Bøker Har Jo Nesbø Skrevet?

Hva er bilens tillatt totalvekt?

Vanlig førerkort (klasse B) gir deg rett til å kjøre bil med tillatt totalvekt (altså bilens vekt + personer + bagasje) på 3500 kg.

Hva kan jeg kjøre med BE førerkort?

Personbil med tilhenger

Du kan kjøre personbil og trekke en tilhenger med en tillatt totalvekt mellom 750 kg og 3 500 kg. Bilen må være godkjent for maks 8 passasjerer. På førerkortet er dette markert som klasse BE.

Hva er klasse BE?

Klasse BE (personbil med tilhenger) Denne klassen gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg som man ikke kan trekke med ren klasse B.

Hvor mye kan jeg trekke?

Du kan trekke tilhenger hvor summen av tillatt totalvekt på bil + tilhenger ikke overstiger 12000 kg. Tilhengerens aktuelle totalvekt må ikke overstige det bilen har lov til å trekke i henhold til bilens vognkort.

Hva skjer hvis man kjører uten hengerlappen?

Opp til 8.000 i bot

– Det er det opp til politijuristen å avgjøre, men vår erfaring er at det ikke er uvanlig med forelegg i området 5.000 – 8.000 kroner, sier han til slutt. Dette er gjeldende regler for kjøring med tilhenger med førerkort klasse B ifølge Statens vegvesen: 1.

Er det lov å kjøre med opplagshenger?

Opplagshengere er ikke registrert, og det er ikke tillatt å bruke disse hengerne ute på veien. Noen forsøker seg ved å leie prøveskilt til denne typen hengere, men det er ikke tillatt, sier Andreassen.

Hva er straffen for å kjøre med henger?

Dersom du kjørte med en henger som du ikke hadde lov til å kjøre med, så hadde du ikke førerrett til å kjøre, jf. vegtrafikkloven § 24. Brudd på vegtrafikkloven, straffes med ‘bøter eller med fengsel inntil ett år’, jf. vtl.

See also:  Hvordan Få Vekk Maling Fra Klær?

Når mister du lappen med henger?

Det er ikke lov til å kjøre i mer enn 80 kilometer i timen med en tilhenger med bremser. Altså, har tilhengeren bremser og en kjører i 100 km/t i 100-sonen, blir en bøtelagt som om en kjørte 100 km/t i 80-sone, ifølge politiet. Hvis du kjører i 100 km/t i 100-sone med tilhenger uten bremser, ryker førerkortet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.