Hvor Mange Shell Stasjoner Er Det I Norge?

Ved utgangen av 2020 hadde vi rundt 1250 energistasjoner i nettverket vårt. I Finland var det 216 Shell-stasjoner og 249 St1-stasjoner i drift, i Sverige 203 Shell-stasjoner og 279 St1-stasjoner. I Norge var det til sammen 310 Shell-stasjoner.

Leave a Reply

Your email address will not be published.