Hvor Mange Selskap Består Glitre Energi Av?

Glitre Energi Produksjon har 13 heleide kraftstasjoner, samt direkte og indirekte eierskap til ytterligere ti. Driftsansvaret er for kraftverk i Numedalsvassdraget, Hallingdalsvassdraget, Begnavassdraget og Randselva mellom Randsfjorden og Tyrifjorden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.