Hvor Høyt Kan Naboens Tre Være?

Det er avstanden til hus, hage, tun eller lignende som gjelder, ikke til gjerdet. Men i villastrøk vil det i praksis være avstanden til gjerdet, fordi din hage begynner på din side av gjerdet. Med regelen om 1/3 av trehøyden kan du altså be naboen fjernet et tre som er 9 meter høyt hvis det står nærmere enn 3 meter.

Hvordan klage på naboens trær?

Trær, grener eller røtter som kommer over på din eiendom kan du kan med loven i hånden be naboen fjerne, så lenge de er til ulempe for deg. Hugger ikke naboen, kan du selv kutte langs grensen. Alt som du kapper ned er ditt. Men du må varsle naboen og be ham kutte grener eller røtter før du griper inn.

Kan man kreve at naboen fjerner trær?

Ifølge naboloven § 3 kan trær på naboens eiendom kreves fjernet dersom de står svært nær hagen, huset ditt e.l. Hvis avstanden til din hage er under en tredjedel av lengden på treet, har du gode muligheter for å kreve treet fjernet.

Hvor nær naboen kan man plante trær?

I nabolovens spesialregel om trær står det at trær ikke skal plasseres nærmere hus, hage eller dyrket jord enn 1/3 av treets høyde. Om naboen har ett tre på 12 meter, må dette stå 4 meter eller nærmere tomtegrensen for at klagen din skal være begrunnet i denne bestemmelsen.

Hva kan jeg kreve av naboen?

Nabolovens hovedbestemmelse

Naboloven sier at «ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg». Pass på at denne regelen ikke betyr at det som skjer på naboens eiendom helt må opphøre.

See also:  Hva Bør Man Gjøre Når Det Lyner?

Hvem skal betale for trefelling?

– Hvis det må hyres inn profesjonelle, er det i utgangspunktet treets eier som skal betale dem. Gode naboer kan selvsagt bli enige om en annen ordning. – Hvis et tre står på og/eller truer felles eiendom, er ansvaret også felles. Det betyr at prosessen med å avgjøre om treet bør beskjæres skjer som beskrevet over.

Hvor mye koster det å få felt et tre?

Mindre trær og trær med en stamme under 8 meters høyde kan koste mellom 1000 kr til 3500 kr per tre. Tre mellom 8 og 20 meters høyde i tillegg til trær med flere stammer kan koste mellom 1500 kr til 7000 kr å felle. Vær oppmerksom på at prisen er avhengig av vanskelighetsgraden på arbeidet.

Hvor høyt gjerde mot naboen?

I følge lov om grannegjerde har du rett til å ha gjerde mot naboen hvis du betaler det selv. Hvis gjerdet ditt ikke hindrer sikten i frisiktssoner mot veien kan du sette opp et opptil 1,5 meter høyt gjerde. Dersom gjerdet ikke er over 1,5 meter kan du sette opp gjerdet i grensedelet mot naboen uten å søke kommunen.

Hvor høy kan hekken til naboen være?

Høyde på hekker som ikke fungerer som hekkegjerder er regulert i naboloven, som sier at man lovlig kan sette opp hekker på opp til 2 meters høyde. Dersom det blir særlig vanskelig eller dyrt å oppføre grensehekken på delelinjen, kan hekken settes lengre inn på naboeiendommen mot et vederlag.

Hvor langt fra tomtegrensen kan man plante?

Det er altså lov å sette hekk i grenselinjen mellom to eiendommer, og hekken kan gå hele 0,5 meter inn på naboens eiendom hvis den går like mye inn på din egen eiendom.

See also:  Hvor Lenge Holder Kalkun Seg I Kjøleskapet?

Hvor høy kan en Grensehekk være?

Også hekk langs nabogrensen omfattes av grannegjerdeloven. Du har lov å plante en hekk helt inntil nabogrensen, maksimalt 2 meter høy, som kan vokse 0,5 m inn på naboens eiendom. Naboen kan ikke pålegges å trimme hekken.

Hva sier naboloven?

Det er naboloven som regulerer tvister om utsikt. Naboloven kalles også for grannelova. For at naboloven skal komme til anvendelse stilles det krav til at naboens aktiviteter er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for deg.

Kan naboen nekte deg å bygge?

Dere kan ikke nekte, men kommunen kan nekte. Dvs dere kommer med deres merknader til byggesøknaden. Dersom ikke det er regulert annen byggegrense enn 4 meter, så må tiltakshaver søke dispensasjon fra 4-metersregelen. Kommunen kan, men må ikke, gi disp dersom forutsetningene for dispensasjon er tilstede.

Hvordan håndtere en vanskelig nabo?

Den enkleste måten å forhindre nabokonflikter på, er å ta opp problemet med naboen på en høflig måte. Dersom dette ikke leder frem er det viktig at videre dialog foregår skriftlig. Her bør det gå tydelig frem hva du klager på.

Kan man bygge på andres eiendom?

En kan i utgangspunktet ikke bygge på annen manns eiendom. Det finnes likevel unntak. Et godt eksempel er i festeforhold hvor fester har rett til å bygge bolig eller fritidsbolig i henhold til festekontrakt med bortfester.

Leave a Reply

Your email address will not be published.