Hva Var Innholdet I New Deal?

Konkret betydde New Deal et brudd med amerikanske laissez-faire -holdninger, særlig i den økonomiske politikken. Det offentlige ble med New Deal tillagt ansvar for enkeltmenneskets velferd. I 1935 kom de første amerikanske trygdelovene: Social Security Act.

Leave a Reply

Your email address will not be published.