Hva Skal Man Gjøre Ved En Trafikkulykke?

Dette gjør du ved trafikkuhell uten personskade:

 1. Sett på varselblink.
 2. Ta på refleksvest, husk at egen sikkerhet går foran.
 3. Sikre skadestedet blant annet med varseltrekant.
 4. Er du usikker på om politiet bør varsles, bør du varsle dem.
 5. Noter navn og telefonnummer til vitner.
 6. Ta bilder.
 7. Skriv skademelding.

Hva skal man gjøre når man kommer til et ulykkessted?

Førstehjelp

 • Gjør området trygt. Vurder om det er farefullt å nærme seg ulykkesstedet.
 • Vurder tilskadekomne. Avklar hvor mange som er kommet tilskade.
 • Skaff hjelp. Hvis noen av de skadete er alvorlig skadet, ring medisinsk nødnummer 113 og fortell hvor mange skadete det er.
 • Gi førstehjelp.
 • Overvåk de skadete.
 • Hva kan vi gjøre for å redusere trafikkulykker?

  Noen forebyggingstiltak

  1. Bruk av bilbelte er fortstatt et helt sentralt forebyggingstiltak.
  2. Barn må feste bilbeltet rett: skråbeltet skal ikke under armen!
  3. Barn i bilsete skal ikke sitte forovervendt – som de fleste gjør.
  4. Hjelm er fortsatt avgjørende på sykkel, moped og motorsykkel.

  Hva er det viktigste å tenke på ved ulykker og skader?

  Ved ulykker og skade må du alltid tenke på egen sikkerhet på stedet. Vurdér sikkerheten ved trafikk, brann, gass, vold,eksplosjonsfare, m.m. Ikke gå inn i situasjoner der du selv kan bli skadd. Ta et overblikk og prøv å forstå hva som har skjedd.

  Hvor lenge må du drive med førstehjelp på en skadd eller syk person?

  De første minuttene etter en ulykke har skjedd kan være livsviktige om du må ta deg av en hardt skadd eller alvorlig syk person. Vi vil gi deg noen råd om hva du kan gjøre i ulike senarioer. Trafikkulykke: Sikre: En ulykke kan raskt bli større ved at andre biler kjører inn i bilene som er involvert i utgangspunktet.

  See also:  Hvor Lang Tid Tar Horten Moss Ferja?

  Hvordan utføre førstehjelp på skadested?

  Ved akutt skade eller sykdom, ring 1-1-3 for å få øyeblikkelig hjelp. Vurder alltid din egen sikkerhet og sikre deretter skadestedet.

  Start hjerte-lungeredning

  1. Start med 30 brystkompresjoner.
  2. Gi så 2 innblåsinger.
  3. Fortsett med 30:2 til ambulansen kommer eller du ser sikre tegn til liv.

  Hvem bestemmer på et skadested?

  Politiet defininerer skadestedet og områdene rundt som Innsatsområde5.

  Hva er den viktigste årsaken til trafikkulykker?

  Fart, ruskjøring og manglende bruk av bilbelte er de tre viktigste årsakene til at ulykker skjer.

  Hvor mange har dødd i trafikken 2020?

  Men på tross av fortsatt rekordlav risiko vil vegdirektøren ha en forsterket innsats mot alvorlige trafikkulykker. For andre gang i nyere tid har færre enn 100 trafikanter omkommet på norske veier. Statens vegvesens foreløpige tall viser at 87 mistet livet i trafikken i 2021, mot 93 i 2020.

  Hva skyldes dødsulykker?

  24 prosent skyldes feil eller mangler ved veien. 18 prosent skyldes vanskelige vær- og føreforhold. 17 prosent skjedde etter sykdom. 16 prosent skyldes ruspåvirkning (alkohol, narkotika eller «trekantmedisiner»).

  Hva er det viktig å forebygge ulykker?

  Skader og ulykker kan forebygges. Strukturelle tiltak som lavere fartsgrenser eller påbud om bilbelte har vist seg å være særlig effektive forebyggende tiltak.

  Hvordan forebygge hjemmeulykker?

  Eldre og hjemmeulykker – gode råd

  1. Sikrere trapp. – Sett opp rekkverk på begge sider av trappen.
  2. Telefon ved godstolen. Mange eldre hører dårligere.
  3. Løse ledninger og tepper. Det er ikke få lårhalsbrudd og andre skader som kan tilbakeføres til snubling.
  4. Sikkerhetstruse.
  5. Vær raus med lys.
  6. Lett å få tak i.

  Når på døgnet er det størst sjanse for å havne i en trafikkulykke?

  Målt i antall ulykker, er det ettermiddagsrushet som topper listen. Alle ukedagene har ulykkestoppen mellom klokken 14 og 18. Fredagen ligger merkbart høyere enn resten av uken.

  See also:  Hva Er Prisen På Strøm Nå?

  Hvor rapporteres uhell med personskader?

  Som arbeidsgiver har du plikt til snarest å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet ved alvorlig personskade eller dødsfall som skjer i forbindelse med arbeid. Yrkesskader og yrkessykdom skal også meldes til NAV.

  Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som oppstår under utførelse av arbeid?

  Arbeidsgiver skal sørge for at alle personskader som oppstår under arbeid, blir registrert. Det samme gjelder sykdom som kan skyldes arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen. Registeret skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet, verneombud, bedriftshelsetjenesten og arbeidsmiljøutvalget.

  Hva vil straffen kunne bli dersom du medvirker til en trafikkulykke og ikke yter hjelp?

  – Personer som unnlater seg å underrette om trafikkuhell i mindre ulykker kan vente seg en bot på 8000 kroner. Er det snakk om å kjøre på noen som fører til død eller alvorlig skade, kan det føre til fengselsstraff, utdyper politiadvokat Torbjørg Ristesund.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.