Hva Koster Det Å Legge Asfalt?

Prisen for legging av asfalt er mellom 180 og 600 kroner/kvm. Vanlig oppstartskostnad og asfaltering av inntil 20 m2 ligger på rundt 10.000 kroner.

Når er det best å asfaltere?

På kalde vinterdager blir asfalten vanskelig å jobbe med/legge fordi den stivner. Våren starter tidlig for oss som jobber med å asfaltere, gjerne fra februar dersom temperaturen tillater det. For deg som har et oppdrag, og som ønsker å få det utført raskt, så er tidlig vår et gunstig tidspunkt å bestille på.

Hvor mye koster 1 km asfalt?

– Vi regner at det koster mellom 600.000 og 700.000 kroner per kilometer å asfaltere en standard tofelts vei.

Hvor tykt legges asfalt?

Skal det være gang- og personbiltrafikk på området, bør du ha et underlag på 10-20 cm med finknust grus eller pukk. Dette kalles bærelaget og fordeler belastningen til grunnen under. Består grunnen av bløte jord- eller leiraktige masser må bærelaget være tykkere.

Hvordan legge knust asfalt?

– Når vi skal legge ny asfalt må det gruses først og det slipper vi her. Vi legger den knuste asfalten rett på bakken, litt tykkere enn ved asfaltering, og valser den i etterkant. Dekket blir etter noe bruk nesten like bra som varm asfalt og i mange tilfeller er det mer en godt nok.

Når kan man tråkke på nylagt asfalt?

Hvor lang tid må jeg vente før jeg kan kjøre på det nylagte asfaltdekket? Vi anbefaler 24 timer fra asfalten er lagt til dekket er kjørbart.

Hvor lenge skal asfalt herde?

Asfalt kan i mange tilfeller kreve opptil 1 – 2 år på å herde fullstendig. Spesielt vil asfalten være sårbar den første sommeren. På varme sommerdager kan asfalten lett oppnå en temperatur på 60 grader eller mer. Dette betyr at asfalten blir mykere og dermed lettere får skader.

See also:  Hvor Lenge Kan Riskrem Stå I Kjøleskapet?

Hva er Freseasfalt?

Asfaltfresing er en samlebenevnelse som omfatter ulike teknikker og løsninger for å endre eller utbedre eksisterende asfalt. Å frese asfalt er kostnadseffektiv problemløsning fordi vi bruker en begrenset mengde ny asfalt og fordi arbeidet utføres effektivt med miljøvennlige og oppgavetilpassede maskiner.

Hva koster det å lage hyttevei?

– Den moderne og solide skogsveien koster fra 900 til 1100 kroner per meter. Med god planlegging og ressursutnyttelse kan den komme på 700 til 800 kroner per meter. Det er vanskelig å komme lavere i meterpris enn 600 kroner per meter.

Hvor varm er asfalt når det legges?

Normal produksjonstemperatur for asfalt ligger på mellom 150 og 180 grader. Når temperaturen på asfalt senkes, ligger den største utfordringen i å opprettholde bearbeidbarheten til asfaltmassen.

Hvordan avrette gårdsplassen?

​Etter at underlaget er klart bør man avrette med ca 5 cm med subbus 0-20 mm som avrettes. Om det er store ujevnheter i underlaget kan det med fordel brukes en vibroplate for å rette av.

Er asfalt tett?

Asfaltdekket er «vanntett», så det er viktig å tenke på riktig fall for å få ledet bort overvann. Dersom man ikke klarer å få et fall hele veien bort fra det asfalterte området, må det settes ned en form for drenering (sluk/dreneringsrenne etc.).

Hva brukes knust asfalt til?

Asfaltgranulat benyttes som forsterkningslag og bærelag eller som et alternativ til grusdekke eller til oppgrusing. Knust asfalt kan også benyttes som forkilingsmateriale på pukklag og som midlertidig opparbeidet vei. Knust asfalt bør alltid vannes og valses for å oppnå et kompakt lag eller dekke.

See also:  Hvor Mye Koster Strømmen Akkurat Nå?

Hva brukes gammel asfalt til?

Returasfalt må bearbeides ved knusing og sikting til asfaltgranulat før det kan benyttes som en byggevare, råstoff i produksjon av ny asfalt eller benyttes i ubunden form til ulike formål som byggemateriale.

Er asfalt spesialavfall?

Frest asfalt eller oppgravd asfalt (asfaltflak) er et avfall som kan gjenvinnes. Dersom asfalten ikke inneholder steinkulltjære er den ikke å regne som farlig avfall.

Leave a Reply

Your email address will not be published.