Hva Kalles Studiet Av Jordens Hav Og Sjøer?

Oseanografi (fra gresk ωκεανός, det store havet rundt verdensdisken og grafikos γράφειν, å skrive) er studiet av jordens hav og sjøer. Oseanografer studerer et bredt spektrum av problemstillinger, slik som platetektonikk, havstrømmer og marine organismer.

Hvor kommer vand på jorden fra?

Havets opprinnelse

Av kildene skal være vann som ble frigjort fra Jordens indre i form av damp som først ble dannet i atmosfæren for siden å produsere store mengder regn. En kilde skal være de store mengder med meteoritter som traff den unge jordkloden og som bidro til mengden av vann på Jorden.

Hva gjør en oseanograf?

Som oseanograf jobber du med å forstå fenomener i havet og sjøvannets fysiske og kjemiske egenskaper. Oseanografi betyr ‘beskrivelse av havet’. Oseanografer jobber med vannmasser og studerer vannets egenskaper, bevegelse, struktur og dynamikk.

Hva kalles en ekspert på havstrømmer og marine organismer?

En havforsker er en forsker som studerer et bredt spekter av temaer knyttet til jordklodens hav og sjøer. Havforskning er et tverrfaglig fagfelt og tar for seg havbunnens form og egenskaper, havstrømmer og marine organismer. Havforsker er ikke en beskyttet tittel.

Hvor mange hav er det på jorda?

Hele planetens overflate er 510 millioner kvadratkilometer (km2) og av dette er 361 millioner km2 hav. Geografisk deles verdenshavet i de tre store hav: Atlanterhavet (106 millioner km2), Stillehavet (180 millioner km2) og det Indiske hav (75 millioner km2), som alle strekker seg til Det antarktiske kontinent.

Hva er jorden laget av?

Gjennomsnittlig sammensetning i vektprosent

Grunnstoff Jorden Kondritter
Oksygen 29,5 33,24
Silisium 15,2 17,1
Magnesium 12,7 14,29
Nikkel 2,39 1,64
See also:  Hvor Mye Er 3/4 Dl?

Hvor mange prosent av jorda er land?

Jorden
Overflatens areal 510 065 622 km² (WGS 84)
– Land (29,2 %) 148 940 000 km²
– Vann (70,8 % 361 132 000 km²
Volum 1 083 207 319 801 km³ (WGS 84)

Hva gjør en marinbiolog?

Marinbiologer forsker på vekster, dyr og organismer i vann.

Som marinbiolog er du utdannet biolog. Du forsker og analyserer funn innen mange ulike fagområder som for eksempel fiskeri- og akvakultur, havforskning, genetikk, taksonomi, populasjonsdynamikk og økosystemovervåking.

Hva heter de 7 verdenshavene?

Betegnelsen «de sju hav» oppstod trolig i Hellas og Romerriket.

I dag er det vanlig å regne de sju havene som:

 • Polhavet.
 • Sørishavet.
 • Nord-Atlanteren.
 • Sør-Atlanteren.
 • Nord-Stillehavet.
 • Sør-Stillehavet.
 • Det indiske hav.
 • Hva er de 5 verdenshavene?

  En av inndelingene er:

 • Det indiske hav.
 • Det nordlige atlanterhav.
 • Det sørlige atlanterhav.
 • Det nordlige stillehavet.
 • Det sørlige stillehavet.
 • Polarhavet.
 • Det sørlige havet.
 • Hvor stor del av jorda er dekket av vann?

  71 % av jordens overflate er dekket av vann. 97 prosent av jordens vann er saltvann, noe som gir kun 3 prosent som ferskvann.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.