Hva Er Snittet For Å Bli Lege?

Snitt avhenger av hvor mange som søker det året som deg. I 2019 var snittet mellom 5,8 – 6,1. Det vil si at du må ha karakter 6 i nesten alle fag. Selv om dette kan endre seg, vil vi tro at det kommer til å holde seg på samme nivå i flere år fremover.

Kan man få 7 i snitt?

Siden tallkarakterskala i videregående opplæring går fra 1 til 6, er det ikke mulig å få snittkarakter som er høyere enn 6.

Hva er snittet for å bli lege 2021?

Fylke

Tittel Studienivå Ordinær
Medisin Master og høyere
Medisin, høst 69.50
Medisin, vår 68.60
Medisin profesjonsstudium Master og høyere 68.00

Hva må man ha i snitt for å bli lege?

For å bli lege, må du gjennomføre det 6-årige profesjonsstudiet i medisin. Etter seks år får du autorisasjon som lege, og etter medisinstudiet kan du spesialisere deg innen mer spesifikke deler av medisinen.

Kan man få over 6 i snitt?

Det er ikke mulig å få et høyere snitt enn 6 på ungdomsskolen, dette gjelder på videregående. 🙂 Eksempel: Matematikk R2 (matematikk for realfag) gir 1 tilleggspoeng. Hvis du da har 6 i snitt + 1 realfagspoeng, vil snittet ditt bli 6,1.

Hvordan få 5 7 i snitt?

Du må ta med alle karakterene dine for å få snittet ditt. Du summerer alle tallkarakterene og deler deretter på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10.

Er 5 7 i snitt bra?

For dette er virkelig en god prestasjon. Når du har 5,7 i snitt betyr jo dette at du stort sett har bare seksere, og et par femmere. Da er det knapt nok mulig å få noe bedre snitt. Det høyeste du kan få er jo da så klart 6 i snitt, dersom du har karakter 6 i absolutt alle fag.

See also:  Hva Har Egg Med Påske Å Gjøre?

Hva er snittet for å komme inn på legestudiet?

Poenggrensene til medisinstudiet har aldri vært så høye som i år. For å komme inn på medisinstudiet ved Universitetet i Oslo må du ha 69,5 i snitt (ordinær kvote) og 62,0 (førstegangskvote).

Hva er snittet for medisinstudiet?

Snittet for dem som søker medisin på UiB med førstegangsvitnemål er nå på 60,5 – i fjor var den på 60,1. Til sammenligning var snittet 57,8 for syv år siden. I ordinær kvote, de som har alderspoeng og tilleggspoeng, er poenggrensen i år på 68,1 – opp fra 67,7 i 2020.

Hva er snittet på medisin?

Poenggrensen (snittet) for å komme inn på medisinstudiet varierer noe fra skole til skole. I fjor lå det på et sted mellom 58,5 og 60,8. Det er karakterene dine fra videregående som teller når du skal søke på høyere utdanning. Du kan også skaffe deg tilleggpoeng.

Hvilke legespesialister tjener mest?

Yrke 2020 Endring
Legespesialister 1 038 960 6,1 %
Administrerende direktører 1 034 640 4,9 %
Forsknings- og utviklingsledere 1 003 920 7,1 %
Geologer og geofysikere 1 036 200 3,5 %

Hvordan bli nevrokirurg?

For å bli nevrokirurg må du først utdanne deg til å bli lege, og det er en utdanning som tar 6 år. Etter at du har blitt utdannet lege begynner du på det som kalles legespesialiseringen, og det tar minst 6,5 år. Så til sammen vil det ta minst 12,5 år å bli nevrokirurg.

Er 4 6 i snitt bra?

4,6 er utrolig bra og om du fortsetter slik, er det nok stor sjanse for at du kommer inn. Om du ønsker en pekepinn kan du kontakte Inntakskontoret i fylket der du bor og spørre hva snittet var i fjor. De plikter ikke å opplyse om dette hvis de ikke ønsker, men det kan være verdt et forsøk.

See also:  Hvor Mange Timer I Året Er 100 Stilling?

Hva er det høyeste snittet?

I ordinær kvote

# Sted Grense
1 UiO 69,5
2 NTNU 68,6
3 UiO 68,6
4 UiB 68,1

Hva er den høyeste karakteren man kan få?

I videregående opplæring er bestått (godkjent) tilsvarende karakterene 2-6, mens karakteren 1 er ikke bestått (stryk, ikke godkjent). Frem til 2006 kunne også karakteren 0 brukes (ingen måloppnåelse), men dette er ikke lenger mulig. I noen fag kan det gis karakteren bestått/ikke bestått.

Leave a Reply

Your email address will not be published.