Hva Er Forskjellen På Am Og Pm?

Artikkelstart. A.m. er en forkortelse for latin ante meridiem (før middag). Forkortelsen er vanlig i blant annet engelsk for å angi klokkeslett. 8 a.m. betyr kl 8 på morgenen, mens 8 p.m. betyr kl 20.

Hva er klokken når den er 4 AM?

12-timersklokka

Tidsformat
12-timer 24-timer
4:00 am 04:00
5:00 am 05:00
6:00 am 06:00

Hva er 12 AM i norsk tid?

AM er en forkortelse for ante meridiem som er latin og betyr «før middag». AM brukes altså for tiden fra midnatt til 12.00. PM står for post meridiem og betyr «etter middag». PM brukes om tiden fra 12.00 og til midnatt.

Når er 06.00 pm?

I Norge regner vi alle døgnets 24 timer når vi angir tiden, med midnatt som utgangspunkt. Klokken 6 PM er da klokken 18.

Hva er klokken når den er 12 pm?

12-timersklokke

12-timersklokke 24-timersklokke
11:00 am/formiddag 11:00
11:59 am/formiddag 11:59
12:00 middag 12:00 pm/ettermiddag 12:00
12:01 pm/ettermiddag 12:01

Når er det midnatt?

Midnatt er begynnelsen av det astronomiske og borgerlige døgnet. Midnatt starter kl. 00:00 eller 24:00.

Hva er min tidssone?

Norge ligger i tidssonen Central European Time (CET), som ligger 1 time foran GMT (GMT +1).

Hva er en pm?

P.m. er en forkortelse for latin post meridiem (etter middag). Forkortelsen er vanlig i blant annet engelsk for å angi klokkeslett. 8 a.m. betyr kl 8 på morgenen, mens 8 p.m. betyr kl 20.

Hvor mye er klokka?

Lokaltid i hele verden

Lokaltid i hele verden Sorter etter: By Land Klokka Byer: Hovedsteder (215) Mest besøkt (143) Mer besøkt (356) Mye besøkt (469) Utvidet liste
Nassau * lør 20:35
New Delhi søn 06:05
New Orleans * lør 19:35
New York * lør 20:35

Leave a Reply

Your email address will not be published.