Hva Er Alan Turing Kjent For?

Lisens: Falt i det fri (Public domain) Alan Turing var en britisk matematiker og datamaskinpioner. Han er kjent for betydelige praktiske og teoretiske bidrag innen kryptografi, informatikk og kunstig intelligens.

Hvem løste Enigma koden?

(Dagbladet): Den britiske matematikeren og oppfinneren Alan Turing (1912-1954) bidro trolig til å forkorte annen verdenskrig betraktelig, og slik redde tusenvis av liv, ved å knekke tyskernes Enigma-kode.

Hvem fant opp Enigma?

Historie. Enigma-maskinene ble utviklet av ingeniør Arthur Scherbius, og de hadde varemerket Enigma. Enigma finnes i forskjellige versjoner som går helt tilbake til 1919. Arthur Scherbius grunnla et firma i Berlin med tanke på å fremstille maskinen, og de første kommersielle versjonene kom på markedet i 1923.

Hva skjedde med Alan Turing etter krigen?

Etter krigen arbeidet Turing ved National Physical Laboratory, hvor han utformet ACE, et av de første eksemplene på en programvarestyrt datamaskin.

Hva er enigma?

Enigma er en gåte eller noe gåtefullt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.