Hvorfor Feirer Vi 17. Mai?

Vi feirer 17. mai fordi Norge fikk sin egen grunnlov da. Det skjedde på Eidsvoll i 1814. I år fyller grunnloven vår 198 år!

hvor ble 17. mai feiret?

Det er historier om en del private festligheter 17. mai, særlig konsentrert til Trondheim, der kjøpmann Matthias Conrad Peterson var en entusiastisk talsmann for at grunnlovsdagen burde feires som en høytidsdag. I 1824, på tiårsjubileet for grunnloven, ble 17. mai feiret i visse kretser i K ristiania.

hva var feiringen av 17. mai?

Også året etter ble mange personer arrestert under feiringen. 17. mai 1833 talte Henrik Wergeland ved avdukingen av Krohgstøtten. I 1836 feiret Stortinget 17. mai-fest, og fra da av er det berettiget å si at 17. mai ble innstiftet som nasjonaldag.

hva er nasjonaldagen 17. mai?

Samme dag ble prins Christian Frederik valgt til norsk konge. 17. mai er offentlig høytidsdag og offisiell flaggdag. Nasjonaldagen markeres mer i Norge enn det som er vanlig i mange andre land, blant annet med barnetog.

Leave a Reply

Your email address will not be published.