Hvorfor Er Olje Viktig For Norge?

Som mange tror har olje en betydelig innvirkning på Norges økonomiske situasjon. Ifølge professor H. Mehlum er «svart gull» viktig for norsk økonomi av tre grunner. «Olje er viktig av tre hovedgrunner. For det første ga det betydelige inntekter til norsk økonomi, både i offentlig og privat sektor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.