Hvorfor Er Kunst Og Kultur Viktig For Barn?

Kunst og kultur bidrar til å forme oss som mennesker. Dannelsesprosessen pågår hele livet, men er kanskje spesielt viktig for barn og unge. Vi har et mål om at barn og unge som vokser opp i Norge skal kunne ta del i kulturlivet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.