Hvorfor Er Det Flo Og Fjære?

Høy- og lavvann – eller flo og fjære – skyldes solens og månens tiltrekning på verdenshavene og jordens rotasjon rundt sin egen akse. Forskjellen mellom høy- og lavvann avhenger av hvor nær månen er jorden, og hvordan jordbanen ligger i forhold til solen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.