Hvordan Vet Man At Man Har Blodpropp?

Man kan ikke se at man har blodpropp, men man kan ofte se missfarging av huden. Denne fargen vil som oftest være rødlig, og ikke blå eller mørk som et vanlig blåmerke. En blodpropp kan føre til lange røde streker langs blodårene. Dersom det er i armene eller beina, vil området også føles varmt.

hva er Årsaker til blodpropp?

Årsaker til blodpropp 1 Røyking 2 Røyking samtidig som man tar p-piller 3 Graviditet og kreftsykdom gjør at blodet lettere størkner og lager blodpropper. 4 Hvis man har vært syk og ligget lenge stille, flyter blodet langsommere og blodet kan lettere klumpe seg sammen til en 5 Antifosfolipid syndrom 6 Aterosklerose 7 Faktor V Leiden 8 Familiemedlemmer med en blodpropp 9 Hjertearrytmier 10 Hjerteinfarkt 11 Hjertesvikt 12 Fedme 13 Sykdommer i arterier 14 Slag More

hvordan fjerner man blodproppen?

Behandling består i å få løst opp eller fjernet blodproppen så raskt som mulig og hindre at blodproppen vokser eller flytter på seg. Kirurgi og oppløsing av proppen med legemidler (trombolytisk behandling) brukes i enkelte tilfeller, men det vanligste er at man settes på heparin i en kort periode. Hepariner er legemidler som hemmer

hvordan behandles blodproppen i beina?

Pasienter med blodpropp i beina skal straks henvises til sykehus for behandling. Behandling består i å få løst opp eller fjernet blodproppen så raskt som mulig og hindre at blodproppen vokser eller flytter på seg. Kirurgi og oppløsing av proppen med legemidler (trombolytisk behandling) brukes i enkelte tilfeller,

Leave a Reply

Your email address will not be published.