Hvordan Hjelpe En Som Er Deprimert?

Medisinering kan hjelpe mange, spesielt de sykeste. Samtaleterapi kan være en god støtte for mange, og for meg var det en helt vesentlig del av forbedringsprosessen. Jeg mener alle som sliter med depresjon bør gjøre minst ett helhjertet forsøk på å gå i terapi. Du som pårørende kan oppfordre den syke til dette.

hva er deprimerte plager?

Hvis du er deprimert, har du hatt minst ett av ovenstående hovedsymptomer pluss fem av følgende plager nesten hver dag de siste to ukene: 1 Søvnvansker (sover for mye eller for lite) 2 Manglende matlyst eller økt appetitt 3 Lite energi 4 Lav selvfølelse eller grunnløs skyldfølelse 5 Veldig rastløs eller at alt går sakte 6 Vansker med å tenke og konsentrere seg 7 Selvmordstanker More

hvordan behandles depresjon?

Behandling. Depresjon behandles vanligvis med samtaleterapi og/eller antidepressive legemidler (antidepressiva). Ved mild til moderat depresjon anbefales samtaleterapi som førstevalg, fremfor legemidler. Kombinasjonsbehandling med begge deler fungerer best for de med alvorlig depresjon.

Leave a Reply

Your email address will not be published.