Hvordan Foregår Abort Etter Uke 12?

Aborter etter utgangen av 12. svangerskapsuke utføres bare på sykehus. Aborten gjennomføres ved at du får medikamenter som fremkaller rier, inntil aborten er fullført. Smertestillende medikamenter vil bli gitt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.