Hvordan Finne Areal Av En Sirkel?

Formel for areal av en sirkel. For å regne ut arealet av en sirkel, må vi vite hvor lang radien er: areal = 3,14 · radien · radien. Bruker vi bare A for arealet, r for radien og for 3,14, kan vi lage en formel for arealet av en sirkel: Areal: Sirkel. A = · r · r. Slik fører du.

hva er arealet av en sirkel?

Når vi kjenner radiusen, kan vi regne ut arealet av sirkelen. Arealet er tallet ganger radiusen, r, opphøyd i andre (man kan også si radius kvadrert). Vi får altså denne formelen for areal av en sirkel:

hva er sirkelens areal?

Det betyr at vi får sirkelens areal A = a ⋅ b = 2 π r 2 ⋅ r = π ⋅ r 2 Resultat er at formelen for arealet til en sirkel med radius r blir: A = π r 2

hva er kvadratur i en sirkel?

Kvadraturen til en sirkel er et kvadrat som har samme areal som sirkelen. Å regne ut sirkelens kvadratur for hånd er umulig på grunn av at forholdet mellom radiusen og arealet av sirkelen, altså tallet (pi), er et spesielt tall som kalles et transcendent tall.

hva er radiusen av en sirkel?

Radiusen av en sirkel. Radiusen kan også måles med en linjal, som lengden av linjestykket fra sentrum og ut til hvilket som helst punkt på periferien. Når vi kjenner radiusen, kan vi regne ut arealet av sirkelen. Arealet er tallet ganger radiusen, r, opphøyd i andre (man kan også si radius kvadrert).

Leave a Reply

Your email address will not be published.