Hvor Stor Tilhenger Kan Jeg Kjøre?

Du kan trekke tilhenger etter en personbil når tilhengerens tillatte totalvekt er maks 750 kg. Du kan trekke en tyngre tilhenger hvis den tillatte totalvekten for bilen og tilhengeren til sammen er maks 3 500 kg. Vekten av tilhengeren må være innenfor det bilen er har lov å trekke.

Hvor mye kan du kjøre med BE?

Klasse BE. Du har rett til å kjøre personbil eller lett lastebil med høyeste totalvekt 3500 kg. Du får dra en lett tilhenger som har høyeste totalvekt 750 kg. Du får også dra en tilhenger som har høyere totalvekt enn 750 kg totalvekt, forutsatt at tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskrider 3500 kg.

Hvordan regne ut hengervekt?

Etter den såkalte «campingvogn-regelen» kan man trekke tilhenger, med tillatt totalvekt over 750 kg, hvis summen av tilhengerens tillatte totalvekt pluss bilens tillatte totalvekt er høyst 3.500 kg. Trekker man bilens tillatte totalvekt ifra 3.500 kg, finner man tilhengerens maksimum tillatte totalvekt.

Hvor mye kan jeg trekke med klasse BE?

Med klasse BE har du rett til å trekke en tilhenger med høyst tillatt totalvekt på 3.500 kg. Du har også muligheten til å kjøre traktor eller motorredskap. Deres tillate totalvekt kan ikke overstige 25.000 kg, med eller uten tilhenger, og kan ha en konstruktiv hastighet på maks 40 km/t.

Hva er boten for å kjøre ulovlig med henger?

Mange som kjøper ny bil oppdager utfordringen med hengervekt ved en tilfeldighet. De som ikke oppdager dette, risikerer kraftige bøter på mellom 8000-10.000 kroner og prikker på førerkortet ved ulovlig kjøring.

See also:  Hvor Mange Arbeidsdager Er Det I Året?

Hva kan jeg kjøre med BE førerkort?

Personbil med tilhenger

Du kan kjøre personbil og trekke en tilhenger med en tillatt totalvekt mellom 750 kg og 3 500 kg. Bilen må være godkjent for maks 8 passasjerer. På førerkortet er dette markert som klasse BE.

Hvor mye kan jeg trekke?

Du kan trekke tilhenger hvor summen av tillatt totalvekt på bil + tilhenger ikke overstiger 12000 kg. Tilhengerens aktuelle totalvekt må ikke overstige det bilen har lov til å trekke i henhold til bilens vognkort.

Hvor tung henger kan jeg trekke?

«Campingvogn-regelen» for førerkortklasse B sier at man kan trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kilo dersom summen av tilhengerens tillatte totalvekt og bilens tillatte totalvekt er høyst 3500 kilo.

Hva skjer hvis man kjører uten hengerlappen?

Dersom du kjørte med en henger som du ikke hadde lov til å kjøre med, så hadde du ikke førerrett til å kjøre, jf. vegtrafikkloven § 24. Brudd på vegtrafikkloven, straffes med ‘bøter eller med fengsel inntil ett år’, jf. vtl.

Hvor tung bil kan man kjøre med klasse BE?

Skal du kjøre bil og henger med tillat totalvekt over 4250kg trenger man førerkort i kl BE. Denne klassen gir rett til å føre vogntog(bil+henger) over 4250kg og inntil 7000kg. For å få dette førerkortet må det gjennomføres 7 timers obligatorisk opplæring på trafikkskolen.

Hva er forskjellen på B96 og BE?

Opplæring til B96 og BE er akkurat den samme. Forskjellen er at ved BE må du ta en praktisk førerprøve hos Statens Vegvesen. Statens vegvesens mobilapp “Bil og henger” gir raskt oversikt over kjøretøy og tilhengere registrert i Norge, og forteller hvilken tilhenger du har lov til trekke bak bilen.

See also:  Hvor Mye Kan En Uføretrygdet Tjene?

Kan man kjøre campingvogn med klasse BE?

I utgangspunktet trenger du førerkort klasse BE eller B96 for å trekke tilhenger med en tillatt totalvekt på mer enn 750 kilo, men den såkalte campingvognregelen åpner for et unntak.

Er det lov å kjøre med opplagshenger?

Opplagshengere er ikke registrert, og det er ikke tillatt å bruke disse hengerne ute på veien. Noen forsøker seg ved å leie prøveskilt til denne typen hengere, men det er ikke tillatt, sier Andreassen.

Hva er straff for å kjøre med for tung tilhenger?

Opp til 8.000 i bot

– Det er det opp til politijuristen å avgjøre, men vår erfaring er at det ikke er uvanlig med forelegg i området 5.000 – 8.000 kroner, sier han til slutt. Dette er gjeldende regler for kjøring med tilhenger med førerkort klasse B ifølge Statens vegvesen: 1.

Når mister du lappen med henger?

Det er ikke lov til å kjøre i mer enn 80 kilometer i timen med en tilhenger med bremser. Altså, har tilhengeren bremser og en kjører i 100 km/t i 100-sonen, blir en bøtelagt som om en kjørte 100 km/t i 80-sone, ifølge politiet. Hvis du kjører i 100 km/t i 100-sone med tilhenger uten bremser, ryker førerkortet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.