Hvor Ofte Skal Bilen På Service?

Hvor ofte bilen bør på service kan du se i serviceheftet. Intervallene bestemmes ut i fra et visst antall tilbakelagte kilometer eller bilens alder, avhengig av hva som inntreffer først. For eksempel 20.000 km eller 2 år. Et vanlig intervall er 15.000 – 25.000 kilometer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.