Hvor Mye Dyp Søvn Er Normalt Pr Natt?

Hvor mye dyp søvn trenger en voksen? Søvnen varierer med alderen. Hvis du er under 30 år vil du normalt ha to timer dyp søvn per natt. Er du derimot over 65 år, tilbringer du vanligvis bare en halvtime i denne fasen i løpet av natten.

hvor lang tid varer dyp søvn?

Når du sover, går du gjennom fire faser, og dyp søvn er en av dem. De fire fasene går fra lett søvn til gradvis dypere søvn til REM-søvn, og slik går det rundt fire-fem ganger i løpet av natta avhengig av hvor lenge du sover. Til sammen varer de fire fasene fra 90-110 minutter, men sammensetningen av fasene varierer i løpet av natta.

kan du få for lite dyp søvn?

Det kan hende du får for lite dyp søvn selv om du sover sju-åtte timer hver natt. Atferden din før leggetid er blant det som har noe å si for om du kommer deg langt nok ned i den dype delen av søvnen. Vi guider deg til bedre og dypere nattesøvn. Våkner du ofte etter åtte timers søvn uten at du føler deg skikkelig uthvilt?

hva er dyp søvn for voksne?

Som hovedregel skal 10-25 prosent av søvnen for voksne bestå av dyp søvn. Det tilsvarer rundt en-to timers søvn på en gjennomsnittlig natt, avhengig av hvor lenge du sover.

hva er det dypeste stadiet søvn?

Det ene stadiet, som kalles NREM søvn, består av karakteristiske søvnspindler og langsomme hjernebølger i varierende grad. Særlig den dypeste av denne søvnen (deltasøvnen) blir regnet som viktig for å fungere bra neste dag. Denne søvnen har vi mest av tidlig på natten, det vil si i løpet av den første tredjedelen av søvnperioden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.