Hvor Mange Ulver Er Det I Norge 2016?

Det ble vinteren 2015/2016 registrert 65-68 ulver i helnorske revir eller på vandring i Norge, i tillegg til minst 25 ulver i grenserevir på begge sider av riksgrensen mot Sverige. Totalt altså 90-93 ulver med helt eller delvis tilhold i landet. Dette er det mest presise antall som er mulig å gi her og nå.

hva er truende ulver i Norge?

Dette gjør at ulvene trues av innavl. I Norge ble det i siste telling (vinteren 2019-2020) registrert tilsammen 103-106 ulver med helt eller delvis tilhold i Norge. Av disse var 56 helnorske, mens 47-50 lever på begge sidene av svenskegrensen.

hvor lenge har ulven levd i Norge?

Ulver har levd i Norge i mange tusen år og de er like naturlige her som dompap, elg og lirype. Ulven er ikke en fremmed art i våre skoger. Før Stortinget vedtok å utrydde ulven i 1845, fantes det en sammenhengende ulvebestand i et område som strakte seg gjennom Norge, Sverige, Finland og Russland.

hvor ble ulven utryddet?

Ulven var praktisk talt utryddet på den skandinaviske halvøya i 1960-årene. Dagens bestand i Norge og Sverige er av finsk-russisk opprinnelse og etablerte seg i Sør-Skandinavia på begynnelsen av 1980-tallet. Gjennom hele 80-tallet var det bare en familiegruppe og aldri mer enn totalt 10 ulver i Skandinavia.

hva er ulvebestanden?

Deler av den felles skandinaviske ulvebestanden lever i Norge. Ulven forvaltes etter fastsatte bestandsmål for å sikre arten og begrense skade på dyr. I all hovedsak fins ulven her til lands i deler av Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold. Ulv etablerer seg i flokker som kan produsere årlige valpekull.

Leave a Reply

Your email address will not be published.