Hvor Mange Timer Er 50 Stilling?

Hvis en 100 % stilling er definert internt i virksomheten som 154 timer, vil du ved en 50 % stilling kunne kreve 77 timer per måned. Hvis dette skal regnes over ett tidsperspektiv på et helt år, må det være spesifikt nevnt i en avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Med hilsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.