Hvor Mange Overtidstimer Kan Man Jobbe?

Hvor mye overtid kan sjefen kreve? Dersom det er et «særlig og tidsavgrenset behov», kan arbeidstakere bli pålagt av arbeidsgiver å jobbe overtid. Men det finnes noen rammer for hvor mye overtid man kan pålegge: 10 timer i løpet av 7 dager. 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker. 200 timer i løpet av 52 uker.

hvor mange overtidstimer man kan jobbe i løpet av uken?

13 timer samlet arbeidstid pr dag (alminnelig arbeidstid + overtid), 10 timer pr uke, 25 timer over 4 sammenhengende uker, 200 timer i året. Samlet arbeidstid pr uke, maksimum 69 timer (alminnelig arbeidstid + overtid) I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvor mange overtidstimer man kan arbeide i løpet av en dag, i løpet av uken,

hva er antall overtidstimer i bedrift?

Etter aml § 10-6 fjerde ledd må antall overtidstimer i løpet av 4 uker ikke overstige 25 timer. I tariffbundet bedrift kan det inngås avtales med tillitsvalgte om inntil 50 timer i løpet av 4 uker, jf aml § 10-6 femte ledd.

hva er arbeidstid og overtid?

Reglene om arbeidstid og overtid gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere, men arbeidsmiljøloven gir unntak for arbeidstakere som har: Ledende stilling. Med ledende stilling menes overordnede stillinger med klare lederfunksjoner. Eksempler på slike stillinger er avdelingssjefer, kontorsjefer og andre som:

hvor lang tid er overtidsarbeid?

Dersom det er et særlig og tidsavgrenset behov, kan arbeidsgiver pålegge overtidsarbeid i inntil 10 timer i løpet av 7 dager 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker 200 timer i løpet av 52 uker

Leave a Reply

Your email address will not be published.