Hvor Mange Egenmeldingsdager Har Man I Året?

Hvor mange egenmeldingsdager du har, vil avhenge av hvor du jobber. Ifølge NAV er det bestemt i folketrygdloven at egenmelding kan brukes for opptil tre kalenderdager om gangen og opptil fire ganger i løpet av ett år. Dette betyr at du har 12 egenmeldingsdager i løpet av ett år.

hva er antallet egenmeldingsdager i bedriften?

Antall egenmeldingsdager – IA og folketrygdloven Hvis bedriften følger IA-ordningens regler for egenmelding kan du bruke egenmelding 8 sammenhengende dager, totalt 24 dager i løpet av 12 måneder. Hvis ikke, er grensen tre dager i løpet av en 16-dagersperiode og fire egenmeldingsperioder i løpet av 12 måneder. 2.

hva er rettigheten til egenmelding?

I egenmeldingsperioden har arbeidstakeren rett til sykepenger, som i mange tilfeller tilsvarer full lønn, men ikke for de som tjener mye (over seks ganger grunnbeløpet * i året). For å kunne bruke egenmelding må arbeidstaker ha jobbet hos arbeidsgiveren i minst to måneder. Arbeidstakeren kan bruke egenmelding for inntil tre dager om gangen,

Leave a Reply

Your email address will not be published.