Hvor Er Kjendis Farmen Spilt Inn?

Årets Farmen er spilt inn på Fredheim gård, på Monsøya i Ny-Hellesund. Øygruppa består av hovedøyene Monsøya, Helgøya og Kapelløya, og er et ekte sommerparadis i Søgne kommune i Vest-Agder.

Leave a Reply

Your email address will not be published.