Hva Koster Det Å Ta Patent?

Hva koster det å innlevere en patentsøknad? «Hos Patentstyret må du betale et søknadsgebyr på 850 kr dersom du er en enkeltperson eller en småbedrift, og 4650 kr dersom du representerer en virksomhet med flere enn 20 årsverk» Når søknaden din er ferdig skrevet, er det på tide å innlevere den til patentmyndighetene.

hvor lang tid er det for å få patent?

For patenter som gjelder legemidler eller plantefarmasøytiske produkter kan det gis inntil 5 år forlenget beskyttelsestid (supplerende beskyttelsessertifikat). Etter utløpet av patenttiden kan enhver fritt utnytte oppfinnelsen. Hovedvilkårene for å få patent er: 1) Det må være gjort en oppfinnelse.

hvordan innleveres søknad om patent?

Søknad om patent inngis til Patentstyret. Den kan innleveres av oppfinneren eller av den som har overtatt retten til oppfinnelsen fra oppfinneren (for eksempel oppfinnerens arbeidsgiver ). Hvis patentsøknaden avslås, kan avgjørelsen påklages til Patentstyrets annen avdeling.

hvordan oppheves patentet?

Hvis innsigelsen blir tatt til følge, oppheves patentet. Etter utløpet av fristen for innsigelse kan patentet angripes ved søksmål, som inngis til Oslo tingrett.

hva er årsavgiften for norske patenter?

Årsavgiften for søknader og norske patenter forfaller første gang ved begynnelsen av patentsøknadens tredje avgiftsår. De første tre årene koster tilsammen kr 2100. Et patent varer i maksimum 20 år, mot at årsavgifter blir betalt for hvert år fra innlevering av søknaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.