Hva Koster Det Å Starte As?

Hva koster det Registrering av et allmennaksjeselskap koster 5 570 kroner ved elektronisk registrering i Altinn, og 6 797 kroner ved registrering på papirskjema. Ved registrering får selskapet et organisasjonsnummer.

Hva koster det å ha et AS i året?

Et regnskap er kort fortalt en oversikt over inntekter og utgifter for bedriften.

Vanlig prisnivå for regnskapstjenester:

Regnskapstjenester Prisnivå
MVA-oppgave: 500 – 1.000 kr
Regnskapsføring (200 bilag): 10.000 – 25.000 kr
Regnskapsføring (500 bilag): 20.000 – 40.000 kr
Stiftelse av AS: 1.500 – 3.000 kr

Hva kreves for å starte et AS?

Aksjeloven krever at aksjeselskap må ha en aksjekapital på minimum 30 000 kroner. Eier(ne) må likevel forvente å stille ytterligere sikkerhet dersom det nystartede aksjeselskapet ønsker å ta opp lån. Aksjekapitalen er sikkerhet for aksjeselskapets kreditorer.

Hva kan man bruke aksjekapitalen til?

Hva brukes aksjekapitalen til? Aksjekapitalen er aksjonærenes investering i bedriften og er selskapets kapital frem til det legges ned. Midlene kan brukes i driften av selskapet, men hvis selskapet har tapt aksjekapitalen sin er styret pliktig til å iverksette tiltak for at det skal være forsvarlig å drive videre.

Hvor mye egenkapital for å starte AS?

Egenkapitalen ved oppstart avhenger av hvilken risiko du tar og hvilken bransje du skal starte opp i. Den bør allikevel være mellom 20 – 35 % av kapitalbehovet. Egenkapital kan i tillegg til penger og verdier i eiendom være utstyr. Merk deg at eget utstyr må verdsettes før det kan tas inn som eiendel i virksomheten.

Hvor mye koster det å drifte et AS?

Det koster i overkant av 5000 kroner å registrere et AS i Foretaksregisteret. Aksjeselskap har registreringsplikt i Foretaksregisteret. Det har ikke enkeltpersonforetak (med visse unntak). I tillegg kommer diverse andre kostnader ved å stifte et AS.

See also:  Hvordan Laste Ned Sanger På Spotify?

Kan man være en person som starter AS alene?

Ja, kan man oprette AS alene? Det kan man absolutt. Stifter du et aksjeselskap alene, blir du automatisk styreleder (et AS må ha et styre), og du kan utnevne deg selv til daglig leder (men det er ikke et krav at AS har daglig leder).

Hva innebærer det at aksjer er omsettelige?

viktigste følgene av at aksjene er omsettelige. De viktigste følgene av at aksjene er omsettelige er at hvem som helst kan kjøpe aksjer. Fattige hadde mulighet til å investere og tjene penger.

Når må man ha AS?

‘Når du etablerer et AS, er det et krav om å innbetale en aksjekapital på minst 30 000 kr som skal stå som sikkerhet for eventuelle kreditorer.’ Men planlegger du å etablere selskapet sammen med flere eiere, få inn investorer og ha en vekst som krever ansatte, er AS å foretrekke.

Når bør man gå over til AS?

Når bør jeg vurdere å skifte selskapsform fra ENK til AS?

 • Du driver med en viss risiko, og ønsker å skjerme dine private eiendeler mot eventuelle kreditorer.
 • Du ønsker trygghet i form av tilgang til det offentlige sikkerhetsnettet.
 • Du ser store vekstmuligheter og ønsker å innhente midler fra investorer.
 • Hvordan forhøye aksjekapitalen?

  Aksjekapitalen i et selskap kan forhøyes ved nytegning av aksjer, eller ved at selskapets egne midler blir overført fra fri egenkapital (fondsemisjon). En nyemisjon fører til at selskapet tilføres ny kapital eller reduserer gjeldsbelastningen.

  Hva er tingsinnskudd?

  Aksjekapitalen trenger ikke å bestå bare av penger, den kan også skytes inn i form av gjenstander. På fagspråket kalles dette «tingsinnskudd». Ved tingsinnskudd tilføres selskapet verdien av en eller flere eiendeler, i stedet for eller i tillegg til penger.

  See also:  Hvordan Regne Ut Overflate Av Sylinder?

  Hvordan betale inn aksjekapital?

  Hvis hele aksjeinnskuddet innbetales i penger er det mest vanlig å sette dette inn på en aksjekapitalkonto hos banken. Når hele summen består av penger, må bank, advokat, revisor eller regnskapsfører bekrefte innbetalingen. Du vil bli bedt om å legge inn organisasjonsnummer til den som skal bekrefte innbetalingen.

  Hvordan lage stiftelsesdokument?

  Stiftelsesdokumentet skal inneholde

  1. stifternes navn eller foretaksnavn, adresse og fødselsnummer eller organisasjonsnummer.
  2. antall aksjer hver av stifterne skal tegne.
  3. det beløp som skal betales for hver aksje.
  4. tidspunkt for oppgjør av aksjeinnskudd.
  5. opplysning om hvem som skal være medlemmer av selskapets styre.

  Hvorfor velge aksjeselskap som selskapsform?

  I et AS får du lønn som en ansatt, og som lønnstaker vil du nyte godt av flere rettigheter. Aksjeselskapet regnes som en egen juridisk enhet, og på det viset er du ikke personlig ansvarlig overfor en tredjepart. Står du som personlig kausjonist for lån bedriften tar opp, er du selvsagt ansvarlig for disse.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.