Hva Har Restemat Med Miljøet Å Gjøre?

Den enorme mengden mat som havner på søppelfyllinger gir et betydelig bidrag til den globale oppvarmingen. Matproduksjon krever i tillegg store mengder ressurser som vann, landarealer og ikke fornybare energikilder som for eksempel olje. Enorme mengder ressurser blir brukt hver dag på å lage mat som aldri blir spist.

Hva er matsvinn og hva er matvett?

Matvett er mat- og serveringsbransjens selskap for å forebygge og redusere matsvinn og samarbeider på vegne av bransjen med myndigheter og forskningsmiljøer. Kartlegging viser at vi kaster minimum 400.000 tonn mat i Norge. Dette inkluderer ikke matsvinn fra landbruket og sjømatindustrien.

Hvordan påvirker matsvinn miljøet?

Klimaet: Når mat kastes, ender den opp på avfallsdeponi hvor den brytes ned og slipper ut metan, en farlig drivhusgass som påvirker klimaet. Faktisk stammer 10% av klimagassutslippene fra matsvinn. Det betyr at hvis matsvinn var et land, ville det hatt det tredje største klimautslippet i verden (etter USA og Kina).

Hva er årsakene til matsvinn?

Mat glemt i kjøleskapet og gått ut på dato er hovedårsakene til at forbruker kaster mat. Fra 2015 til 2019 ble matsvinnet i norsk dagligvarehandel, grossist og matindustri (ekskl. fiskeindustri) redusert med 16 400 tonn, hvilket tilsvarer en reduksjon på 4,2 kg per innbygger eller 12 prosent.

Hva er de tre største årsakene til matsvinn?

De største kategoriene av matsvinn er ferske bakervarer, frukt og grønt og måltidsrester. Disse tre kategoriene utgjør store volumer hos alle grossist, i butikk og hjemme i husholdningene.

Hvor stort miljøproblem er matsvinn egentlig?

På verdensbasis kastes ⅓ av all maten som produseres. Matsvinn utgjør 8% av alle menneskeskapte klimagassutslipp globalt, og betyr unødvendig bruk av ressurser for produksjon av mat som aldri blir spist.

See also:  Hvorfor Er Utdanning Viktig For Å Bekjempe Fattigdom?

Hva er matsvinn miljøskole?

Elevene knytter kunnskap om matsvinn og matvett til eget forbruk for å vurdere konkrete muligheter for å redusere deres personlige miljømessige påvirkning. Elevene har en idémyldring og utvikler en felles matvettplan for familiene sine – en trinn for trinn-handlingsplan for hvordan de kan bli enda bedre på matvett.

Hvorfor er det problematisk at vi kaster mat?

Vi kaster mer enn 230.000 tonn spiselig mat årlig. Undersøkelser har vist at mer enn halvparten av maten vi kaster kunne vært spist. Dette er et problem fordi produksjon av matvarer krever mye energi, landareal og gir store klimagassutslipp.

Hvorfor er reduksjon av matavfall viktig for miljøet?

Like viktig er det at det å redusere matavfallet også bidrar til å redusere bruken av fosfor, som er et stadig sjeldnere plantenæringsstoff som er en viktig del av gjødsel. Dette er viktig fordi hele en tredjedel av all mat som produseres globalt ender som avfall.

Hva har matsvinn å si for utslipp av klimagasser?

FNs mat- og landbruksorganisasjon, FAO, oppsummerer klimakonsekvensene slik: Matsvinn fører til et klimagassutslipp tilsvarende 4,4 milliarder tonn CO2. Det tilsvarer omtrent 8 prosent av alle menneskeskapte utslipp. Ifølge FNs klimapanel (IPCC) er det omtrent like mye som all persontransport til sammen.

Hvorfor kastes det så mye mat i matindustrien?

I matindustrien er matsvinnet i større grad fordelt mellom ulike varegrupper, men her er blant annet drikkevarer, kjøtt og frukt/grønnsaker store varegrupper. Forbrukerundersøkelsene viser at de viktigste årsakene til matkasting er at maten glemmes i kjøleskapet og at den er utgått på dato.

Hvordan forhindre matsvinn?

3 kjappe tips for å minske matsvinnet hjemme

 1. Tenk deg om før du kaster maten i søpla. Se, lukt og smak på den.
 2. Planlegg måltidene godt. Bruk det du trenger, frys eller kjøl ned resten.
 3. Bruk fryseren. Fryst mat kan redusere matsvinnet.
See also:  Hvordan Lukke Apper På Iphone 12?

Hvilke miljøproblemer kan langreist mat gi?

Når fisk som har vært til bearbeidelse i Kina, sammenlignes med fisk som kommer direkte fra Tromsø til Oslo, 13-dobles transportavstanden. Det fører til at CO2-utslippene per kilo fisk øker sju ganger. Utslippene av nitrogenoksid tjuedobles, mens fisken fra Kina står for hele 186 ganger så store utslipp av svovel.

Hva kaster vi mest av?

Hvert år kaster vi 217 tonn mat i private hjem i Norge Det tilsvarer ca. 42,1 kg i gjennomsnitt, for hver og en av oss.

Dette kaster vi mest av:

 • måltidsrester (31 %)
 • frukt og grønt (22 %)
 • brød og bakevarer (18 %)
 • kjøtt- og fiskevarer (8 %)
 • meieriprodukter (5 %)
 • Hva slags mat kaster vi mest?

  Det totale matsvinnet per kategori

 • Frukt og grønnsaker: 644 millioner tonn kastet (42 %)
 • Kornprodukter: 347 millioner tonn kastet (22 %)
 • Rot- og knollvekster: 275 millioner tonn kastet (18 %)
 • Meieriprodukter: 143 millioner tonn kastet (9 %)
 • Kjøtt: 74 millioner tonn kasttet (5 %)
 • Hvem kaster mest mat i verden?

  USA er et av landene med høyest matsvinn, mens Japan og Sør-Korea har noe av det laveste matsvinnet i verden. I USA kastes det ca. 40 millioner tonn hvert år. Det regnes med at 11 % av I-landenes klimautslipp skyldes produksjon av mat som blir kastet.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.