Hva Har Mulla Krekar Kostet Norge?

Over 12 milloner kroner En oppstilling Justis- og beredskapsdepartementet har gjort, viser at Norge hadde brukt 12 millioner kroner på de ulike rettsprosessene mot Krekar, viser tall ABC Nyheter har omtalt (se faktaboks). NRK har også fått oversendt departementets oversikt, der grunnlagstallene ikke fremgår.

Hvor mye har Brynjar Meling tjent på mulla Krekar?

Men ifølge Meling er ikke Krekar så god business som mange kanskje tror. – Folk tror at jeg tjener grovt på Mulla Krekar. Det er feil. I fjor sto han for drøyt tre prosent av omsetningen på 17 millioner.

Hvordan kom mulla Krekar til Norge?

Krekar kom til Norge som kvoteflyktning i 1991, og ble vedtatt utvist av hensyn til rikets sikkerhet i 2003. En mangeårig offentlig tvist omkring utvisningen, kalt «Krekar-saken», begynte i 2003, da han første gang ble fengslet. Krekar er blant annet dømt til flere års fengselsstraff for drapstrusler.

Hvor mange barn har mulla Krekar?

Mulla Krekar har kone og fire barn i Norge. Najumuddin Faraj Ahmad (63), bedre kjent som mulla Krekar, ble torsdag utlevert etter en lang rettslig kamp. 17 år etter at han for første gang ble utvist fra Norge, ble han nå sendt til coronapandemiens episentrum.

Hvor er mulla Krekar nå?

I 2019 ble Krekar av en italiensk domstol dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging. I mars 2020 – i starten av pandemien – ble han utlevert til Italia, der han nå soner dommen.

Hvorfor ble mulla Krekar sendt til Italia?

Mulla Krekar, eller Najumuddin Faraj Ahmad, ble 12. februar vedtatt utlevert til Italia, der han i fjor ble dømt til tolv års fengsel for å ha planlagt terror.

See also:  Hvorfor Satt Nelson Mandela I Fengsel?

Hva er greia med mulla Krekar?

Sommeren 2019 ble Krekar dømt til tolv års fengsel av en italiensk domstol for såkalt terrorforbund, planer om å utføre terror i Vesten. Italienske myndigheter mener Krekar leder terrornettverket Rawti Shax. De startet en etterforskning mot dette nettverket i 2015, og flere har blitt dømt.

Hvor mange år fikk mulla Krekar i Italia?

63 år gamle Najumuddin Faraj Ahmad, som er bedre kjent som mulla Krekar, ble i 2019 dømt av det italienske rettsvesenet til tolv års fengsel for terrorplanlegging. Fredag ettermiddag kom altså kjennelsen fra retten, som ikke ga 63-åring medhold i anken, skriver TV 2.

Hva ble mulla Krekar dømt for?

Krekar ble 15. juli 2019 dømt til 12 års fengsel for planlegging av terrorisme.

Hvem løftet mulla Krekar?

I 2004 valgte Krekar å anmelde komiker Shabana Rehman fordi hun etter et debattmøte hadde løftet på ham. – I prinsippet er enhver tilsiktet berøring som er ufrivillig, ulovlig dersom det ikke foreligger et samtykke, het det i politianmeldelsen.

Hva skjedde med Krekar?

Najumuddin Faraj Ahmad, mest kjent i Norge som «mulla Krekar», sitter for tiden fengslet i Italia. 63-åringen ble sendt ut av Norge i mars i fjor, etter en omfattende utleveringsprosess. Ahmad er dømt til 12 års fengsel for terrorvirksomhet, og venter på å få saken behandlet i italiensk Høyesterett.

Hva er en mulla?

Ein mulla er ein religiøs leiar, ein mann som har studert Koranen og islamsk rettslære. Ordet er utbreidd i Vest-Asia og Iran, og er mykje brukt som heiderstittel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.