Hva Har Man På Seg I Konfirmasjon?

Om ikke annet er oppgitt på invitasjonen, er det et pent pyntet antrekk som er regelen, ifølge stylist og motejournalist Vibeke Stiansen. – Det betyr at menn som regel stiller i dress eller bunad, og damene i bunad, kjole, skjørt og bluse eller buksedress, sier hun.

hva var formålet med konfirmasjon?

Formålet med konfirmasjonen var å sikre offentlig kontroll av de unges kunnskap og en offentlig bekreftelse av dåpspakten. Forordningen forutsatte en todelt konfirmasjonsundervisning: Først skulle det gis undervisning i offentlig skole, men der det ikke fantes skole, fikk klokkeren eller en annen ansvaret for undervisningen.

når ble konfirmasjonsforberedelsen avsluttet?

Minst tre måneder før selve konfirmasjonen overtok sognepresten og holdt undervisning to ganger i uka. Konfirmasjonsforberedelsen ble avsluttet konfirmasjonsdagen med overhøring i kirken. Selve konfirmasjonen fant sted som en liturgisk handling ved alteret i kirken, hvor konfirmantene med håndslag gav løfte om å fastholde sin dåpspakt.

hvor mange konfirmanter i den norske kirke?

Rundt 34 500 unge ble konfirmert i Den norske kirke i 2019. Dette utgjør rundt 55 prosent av alle 15-åringer bosatt i Norge. Antall konfirmanter i Den norske kirke er synkende.

hva er den største konfirmasjonsritualet?

Det største ikke-religiøse konfirmasjonsritualet i Norge er den humanistiske konfirmasjonen som arrangeres av Human-Etisk Forbund. Inntil 2005 het den Borgerlig konfirmasjon. I 2018 ble cirka 11 500 ungdommer konfirmert humanistisk, altså noe under 19 prosent av alle norske 15-åringer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.