Hva Er Vanlig Forbruk Av Strøm?

Gjennomsnittlig strømforbruk for våningshus: 30 997 kWh per år. Gjennomsnittlig strømforbruk for enebolig: 25 776 kWh per år. Gjennomsnittlig strømforbruk for rekkehus: 17 090 kWh per år. Gjennomsnittlig strømforbruk for (blokk) leilighet: 10 899 kWh per år.

hva er forskjellen i strømforbruk i en bolig?

Samlet årsforbruk strøm: ca 25.000 kWh. Som du skjønner er det forskjell på deres, ditt og mitt strømforbruk. Men det kan være en god pekepinn for å se hva som trekker strøm i en bolig. Se for eksempel på forskjellen i antall timer for en vaskemaskin og en tørketrommel.

hva er gjennomsnittlig strømforbruk per måned?

Tabell over gjennomsnittlig strømforbruk Hustype Størrelse (BRA) Strømforbruk per måned Strømforbruk per år Enebolig 120 m² 1 400 kWh 16 800 kWh Enebolig 150 m² 1 750 kWh 21 000 kWh Enebolig 180 m² 2 100 kWh 25 200 kWh Enebolig 200 m² 2 335 kWh 28 000 kWh 12 more rows

hva er gjennomsnittlig strømforbruk i uka?

Gjennomsnittsforbruk – strøm Apparat Antall timer strømbruk i uka kWh i året Årlig kostnad Strømforbruk – oppvarming 84 timer 14.400 kWh 12.960 kroner Strømforbruk – varmtvann 70 timer 3.600 kWh 3.240 kroner Strømforbruk – vaskemaskin 4 timer 520 kWh 468 kroner Strømforbruk – tørketrommel 3 timer 470 kWh 423 kroner 3 more rows

hva er gjennomsnittlig strømforbruk pr. år?

Det er mange faktorer som bestemmer årlig strømforbruk. Så det å gi et definitivt tall for normalt strømforbruk pr. år er vanskelig. I 2016 var gjennomsnittlig strømforbruk rundt 16.000 kWh, ifølge SSB. For å finne ut gjennomsnittsforbruk-strøm per år, er det flere faktorer.

Hva er normalt forbruk av strøm?

Gjennomsnittlig strømforbruk per husstand i Norge er ca. 16 000 kWh i året, ifølge siste måling gjort av SSB i 2016. Dette er dog et generelt gjennomsnitt. Den faktiske strømbruken din vil blant annet avhenge mye av hva slags type bolig du bor i, samt størrelsen på hjemmet ditt.

See also:  Hvor Mye Er En Spiseskje I Ml?

Hva er vanlig å betale i strøm i måneden?

Hvis vi tar utgangspunkt i at gjennomsnittlig strømpris er 50 øre, betyr det at den gjennomsnittlige månedsprisen (eksklusivt nettleie) på strøm er: For en gjennomsnittlig husstand: 1 333 kWh x 50 øre = 66 650 øre / 100 = 666,5 kroner. For en leilighet: 750 kWh x 50 = 37 500 øre / 100 = 375 kroner.

Hva er strømprisen akkurat nå?

Strømprisen i Oslo akkurat nå er 148,3 øre per kWh (spotpris uten MVA, avgifter og nettleie). Gjennomsnittsprisen i dag er 122,29 øre. Klokken 21-22 er strømmen dyrest. Da er prisen 187,21 øre.

Hva er gjennomsnittlig strømpris?

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 147 øre/kWh i 3. kvartal 2021, ifølge nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser. Dette er hele 50 prosent høyrere enn gjennomsnittlig total strømpris for 3. kvartal de siste fem årene.

Er vi selvforsynt med strøm i Norge?

Norge er en energinasjon som er selvforsynt med strøm som produseres fra fornybare energikilder. Mesteparten av strømmen vår kommer fra vannkraftverk. Den utgjør omlag 96 prosent av strømmen som tilføres det norske kraftnettet. Resten kommer fra varmekraft og vindkraft.

Hvor mye er det vanlig å bruke på mat i måneden?

Det månedlige forbruket er høyest for både kvinner og menn i alderen 18-19 år. Hvor SIFO regner med at 3 890 kr for menn og 3 280 kr for kvinner er et normalt forbruk.

Hva koster 20 000 kWh?

Har snudd

Avgift 5000 kWh 20 000 kWh
Nettleie 3598 kr 10 790 kr
– Herav off. avgifter: 1561 kr 5524 kr
Totale utgifter 6098 kr 20 790 kr
Totale utgifter per kWh 1,22 kr 1,04 kr
See also:  Hvor Lang Kan En Reel Være?

Hva er Strømprisen på Østlandet nå?

Dagens spotpris

NO 1 – Østlandet: 226,63 øre/kWh
NO 2 – Sørlandet: 226,63 øre/kWh
NO 5 – Vestlandet: 226,63 øre/kWh
NO 3 – Midt-Norge: 88,94 øre/kWh
NO 4 – Nord-Norge: 12,81 øre/kWh*

Hva koster en kWh nå?

Elektrisitetspriser

4. kvartal 2021 Endring i prosent
Øre/kWh Siste 12 md.
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter
Tjenesteytende næringer 105,9 478,7
Industri untatt kraftintensiv industri 103,5 488,1

Leave a Reply

Your email address will not be published.