Hva Er Radioaktiv Stråling Enkelt Forklart?

Hva er radioaktiv stråling Radioaktiv stråling er stråling som sendes ut fra atomkjernen i radioaktive stoffer. Dette skjer fordi atomene i radioaktive stoffer er i ubalanse og går i oppløsning, slik at det oppstår radioaktiv stråling.

er radioaktiv stråling farlig for mennesker?

Uten at det er mulig å forutse, og uten hjelp fra ytre påvirkninger, kan tunge grunnstoffer helt plutselig ødelegges. Det er vanligvis tyngre atomkjerner som er radioaktive. Til tross for at radioaktiv stråling er en naturlig prosess, er strålingen svært farlig for mennesker.

hva er radioaktivitet?

Det vil si at den danner ioner i det mediet som strålingen trenger inn i eller gjennom. Til radioaktivitet regnes også henfallsprosessene elektroninnfanging og spontan fisjon. Ved elektroninnfanging blir et elektron fra et elektronskall (vanligvis K-skallet) fanget inn i kjernen, og det sendes ut K-røntgenstråler.

hva angir antall radioaktive reaksjoner?

Antall becquerel angir antall radioaktive reaksjoner (desintegrasjoner) per sekund. Tidligere brukte man enheten curie (Ci), oppkalt etter Marie Curie. Én Ci angir aktiviteten til ett gram radium, og tilsvarer 37 milliarder Bq.

hva er radioaktive stoffer?

Det vi kaller radioaktive stoffer består av særlig ustabile isotoper som desintegrerer ofte. Styrken på en radioaktiv kilde angis i becquerel (Bq). Enheten er oppkalt etter franskmannen Henri Becquerel som våren 1896 oppdaget radioaktiviteten.

Leave a Reply

Your email address will not be published.